0
0

Nie dzieje się nic (Naprawdę nie dzieje się nic) Grzegorz Turnau

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    26 ulubionych
Czy zdaanie okrągłe wypowiesz,
Czy ksicęgę mądrą napgiszesz,
Będziesz zdawsze mieć w głowie
Tę scamą pustkę i C7ciszę.
Słoawo to zimny powiew
Nagłcego wiatru w przestwgorze;
Może orzdeźwi cię, ale
Doncikąd dojść nie pomC7oże. d  a  d  a 

Zwideść cię mCoże ciFągnący Culicami tłFumBF  B 
Wdódka w pCarku wypFita albgo zachód słaońca,a7  
Lecz pamigętaj, naprdawdę nie dziaeje się ncic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.d7  
Lecz pamgiętaj, napdrawdę nie dzaieje się cnic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.g  d  g  d  g  a 

Czy zdaanie okrągłe wypowiesz,
Czy ksicęgę mądrą napgiszesz,
Będziesz zdawsze mieć w głowie
Tę scamą pustkę i cC7iszę.
Zaaufaj tylko warg splotom,
Bełkcotom niezrozumigałym,
Gestom w prdóżni zawisłym,
c NiedoskonC7ałym... d  a  d  a 

Zwideść cię mCoże ciFągnący Culicami tłFumBF  B 
Wdódka w pCarku wypFita albgo zachód słaońca,a7  
Lecz pamigętaj, naprdawdę nie dziaeje się ncic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.d7  
Lecz pamgiętaj, napdrawdę nie dzaieje się cnic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.g  d  g  d  g 

Zwideść cię mCoże ciFągnący Culicami tłFumBF  B 
Wdódka w pCarku wypFita albgo zachód słaońca,a7  
Lecz pamigętaj, naprdawdę nie dziaeje się ncic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.d7  
Lecz pamgiętaj, napdrawdę nie dzaieje się cnic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.g  d  g  d  g 

Lecz pamigętaj, naprdawdę nie dziaeje się ncic
I nie stganie się nAic, aż do kdońca.   g  dNigd  g  d 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 3 głosy
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim