0
0

Papierowy księżyc Halina Frąckowiak

 • Chwyty na gitarę Artur Kurdyła
  187 ulubionych
 • Chwyty na gitarę Zbieracz rzepaku
  3 ulubione
kapodaster III próg

( C G a G / C G a F G a )


Niae, nie będę w SFan Francisco,
tao nie to miGejsce i czaas,
Juatro dla mnie Fto już przyszłość
ainna krGeacja i twaarz
SchnCą na szybie ślGady łez
paora już dGograć ten Cakt,
ktCo z nas kiedyś pGatrząc wstecz
wspaomni love sGtory sprzed laat,   [(]  a  G  a  [)] 
wspFomni love sGtory sprzed lEat.


PCapierowy ksGiężyc z naieba spadł,
skCończył się vidGeo fCilm,
moCże to był rGomans, maoże żart
dzaiś nie obchGodzi mnie tao,
dzFiś już nie maGrtwię się taym.
PCapierowy kGsiężyc z naieba spadł,
Cumarł król, niech żGyje krCól,
znóCw taksówką sGam(a) jaadę w świat,
w ktaórym nie lGiczy się naic
prFócz paru szGaleństw i bzdaur[(]. F  G  a  a  [)] 


Maarzy mi się JFokohama,
haotel z obGłoków i szkała,
jaak mam zmienić faFłsz i banał,
żyacia, co bGyle jak trawa
SchnCą na szybie śGlady łez,
ktoaś z nas wyjść mGusi na pClus,
tCaki mały drGamat, lecz
wszaystko w nim jGasne jest jauż[(], a  G  a  [)] 
wszyFstko w nim jGasne jest jEuż.


PCapierowy ksGiężyc z naieba spadł,
skoCńczył się vidGeo fCilm,
moCże to był rGomans, moaże żart
dzaiś nie obchGodzi mnie ato,
dzFiś już nie mGartwię się taym.
PCapierowy ksGiężyc z naieba spadł,
Cumarł król, niech żGyje krCól,
znCów taksówką saGm(a) jaadę w świat,
w ktaórym nie lGiczy się naic
prFócz paru szaGleństw i bzadu[(]r.F  G  a  a  [)] 


solo: ( a F / a G a / a F / a G E / C G / a F / a G a / F G E ) i ref./x2


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 10 głosów
anonim
 • Kacper
  Marek
  cis ................. A..............................cis......... H ...........cis
  Nie, nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas,
  cis .....................................A..... H....... cis
  Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz.

  E ..............................H .........cis ..........H ........E
  Schną na szybie ślady łez pora już dograć ten akt,
  E ....................................H........... cis.................... H............ cis
  kto z Nas kiedyś patrząc wstecz wspomni love story sprzed lat,
  A..................... H ................Gis
  wspomni love story sprzed lat.

  E............. H........... cis........... A....E............ H ...........E
  Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się video film,
  E................. H ...................cis.....cis........... H ............cis
  może to byt romans, może żart dziś nie obchodzi mnie to,
  A................ H.............. cis
  dziś już nie martwię się tym.

  E............. H........... cis........... A....E............ H ...........E
  Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król,
  E................. H ...................cis.....cis........... H ............cis
  znów taksówką sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic
  A................ H.............. cis
  prócz paru szaleństw i bzdur.

  cis ................. A................cis......... H ...........cis
  Marzy mi się Jokohama, hotel z obłoków i szkła,
  cis .....................................A..... H....... cis
  jak mam zmienić fałsz i banał, życia, co byle jak trwa

  E ................................H .........cis .............H ...............E
  Schną na szybie ślady tez, ktoś z nas wyjść musi na plus,
  E ..........................H....... cis................. H............ cis
  taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już,
  A.................... H ................Gis
  wszystko w nim jasne jest już.


  Papierowy księżyc z nieba spadł ...
  · Zgłoś · 5 lat temu
 • Gumiś
  Ma ktos chwyty ? xDD
  · Zgłoś · 12 lat temu