0
0

Zanim Pójdę Happysad

Ile jaestedm ci ewinien
Ile policzayłaś mi dza swą perzyjaźń
Ale kiedy wszaystko już odddam eczy
Będziesz szczęaśliwa i dwolna cezy
Będziesz szczęaśliwa i dwolna cezy

Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...
dchciałbym peowiedzieć ci że


aMiłość to nie pludszowy emiś ani akwiaty
To też nie ddiabeł reogaty
Ani amiłość kiedy jdedno pGłacze
A Cdrugie po nim Fskacze
Bo amiłość to żaden dfilm w żadnym ekinie
Ani aróże ani cadłusy małe eduże
Ale amiłość kiedy jdedno spada wG dół
Drugie cCiągnie je ku góFrze

Ile ajestdem cie winien
Ile policzayłaś mi dza swą perzyjaźń
Ile były awarte dnasze esłowa
Kiedy próboawaliśmy dwszystko od enowa
Kiedy próboawaliśmy dwszystko od enowa

Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...
dchciałbym peowiedzieć ci że


aMiłość to nie pludszowy emiś ani akwiaty
To też nie ddiabeł reogaty
Ani amiłość kiedy jdedno pGłacze
A Cdrugie po nim Fskacze
Bo amiłość to żaden dfilm w żadnym ekinie
Ani aróże ani cadłusy małe eduże
Ale amiłość kiedy jdedno spada wG dół
Drugie cCiągnie je ku góFrze

Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...d  e 
Ale zanim pójadę...
dchciałbym peowiedzieć ci że

aMiłość to nie pludszowy emiś ani akwiaty
To też nie ddiabeł reogaty
Ani amiłość kiedy jdedno pGłacze
A Cdrugie po nim Fskacze
Bo amiłość to żaden dfilm w żadnym ekinie
Ani aróże ani cadłusy małe eduże
Ale amiłość kiedy jdedno spada wG dół
Drugie cCiągnie je ku góFrze

aMiłość to nie pludszowy emiś ani akwiaty
To też nie ddiabeł reogaty
Ani amiłość kiedy jdedno pGłacze
A Cdrugie po nim Fskacze
Bo amiłość to żaden dfilm w żadnym ekinie
Ani aróże ani cadłusy małe eduże
Ale amiłość kiedy jdedno spada wG dół
Drugie cCiągnie je ku góFrze..

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 257 głosów
anonim
Wszystkie komentarze