Henryk Rostworowski

Henryk Rostworowski, ur.27 stycznia 1912 w Rybczewicach k. Krasnegostawu, zm. 31 sierpnia 1984 w Warszawie. Polski pisarz, tłumacz, publicysta, aktor, konferansjer, autor i wykonawca piosenek.

Ukończył Institut Commercial w Grenoble i Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczętą praktykę prawniczą przerwała wojna. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Jeniec oflagów hitlerowskich w Weilburgu (IX e) i Woldenbergu (II c) - gdzie wydał systemem powielaczowym tomik wierszy "Kamieniołomy".

Podobni wykonawcy

Marta Mirska

Marta Mirska

32 piosenki
Adam Wysocki

Adam Wysocki

11 piosenek
Chór Czejanda

Chór Czejanda

28 piosenek
Jan Danek

Jan Danek

2 piosenki