0
0

warszawa jest smutna bez ciebie Jacek Lech

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    11 ulubionych

Warszawa jest smutna bez ciebie (W. Trzci?ski - W. Filipowski)


1.    Paoszarza? ?wiat, do odlotu  zbiera si?  dziE7e?              a 
      I znowu  deszcz, to ju? tydzie?  tak ci?gnie  si?E7                   a      A7  
      To ju?  tydzdie? odk?d ciebie nie ma
      To ju?  tydazie?, gdzie jeste? ? nie wiem
      Cho? py   a?edm dooko?a ludzi
      Warszawaa jest smutna bezE7 ciebie  - Warszawaa jest smutnFa bez  ciaebie             E7                   a 

2.    Iad? przez deszcz  i w ka?u??  wchodz? co  kroE7k                   a 
      Dzwoni?em znów - Cho? nie by?o  sensu za  grosE7z              a          A7  
      By? lis  d onosz i znów nic nie ma
      By? lis  a onosz, ale nic nie wie
      Mo?e   tydlko zgubi?a? adres
      Warszawaa jest smutna bezE7 ciebie  - Warszawaa jest smutnaF bez  ciaebie             E7                   a 


R.   Sidedem dni mokrych i niech?tnych
       aSiedem dni ? - czy to troch? nie za du?o
       d?ni mi si? dzwonek w przedpokoju
       adrzwi  otwierE7am  zapó?nao          [F-d-E7-a]        

3.  Bao sama wiesz - ?e za tob?  poszed?bym  w ?wE7iat                 a 
     A gdyby? cho? napisa?a -  najkrótE7sz?  z kart       a            A7  
     Gdybym  wiedzida? gdzie teraz jeste?
     Gdybym   wiedziaa? bo dalej nie wiem
     Wtedy  wys?da?bym ci telegram
      Warszawaa jest smutna bezE7 ciebie  - Warszawaa jest smutnaF bez  ciaebie             E7                   a 

=========================================================================================

Warszawa jest smutna bez ciebie
(W. Trzci?ski - W. Filipowski)


1.   Peoszarza? ?wiat, do odlotu  zbiera si?  dziH7e?              e 
      I znowu  deszcz, to ju? tydzie?  tak ci?gnie  si? H7                  e        E 
      To ju?  tydazie? odk?d ciebie nie ma
      To ju?  tydezie?, gdzie jeste? ? nie wiem
      Cho? py   a?eam dooko?a ludzi
      Warszawea jest  smutna beH7z  ciebie  - Warszaewa jest smutnCa bez  cieebie             H7                  e 

2.    Ied? przez deszcz  i w ka?u??  wchodz? co  kroH7k                   e 
      Dzwoni?em znów - Cho? nie by?o  sensu za  grosH7z              e           E 
      By? lis   aonosz i znów nic nie ma
      By? lis   eonosz, ale nic nie wie
      Mo?e   tylako zgubi?a? adres
      Warszawea jest  smutna bezH7 ciebie  - Warszawea jest smutnCa bez  cieebie             H7                  e 

R.   Siaedem dni mokrych i niech?tnych
       eSiedem dni ? - czy to troch? nie za du?o
       a?ni mi si? dzwonek w przedpokoju
       edrzwi  otwierH7am  zapó?neo          [C-a-H7-e]        

3.  Beo sama wiesz - ?e za tob?  poszed?bym  w ?wiH7at                 e 
     A gdyby? cho? napisa?a -  najkrótH7sz?  z kart       e           E 
     Gdybym  wiedziaa? gdzie teraz jeste?
     Gdybym  wiedziea? bo dalej nie wiem
     Wtedy  wys?aa?bym ci telegram
      Warszawea jest smutna bezH7 ciebie  - Warszawea jest  smutCna bez  ceiebie            H7                  e 


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 4 głosy
Kontrybucje:
janosik1962
janosik1962
anonim