0
0

Raggazza Da Provincia Jacek Zwoźniak

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja D
    15 ulubionych
INTRO: / D fis / G A / x 2

I.
DRagazzo da Nahpoli zajeDchał Mirafihori
Na sDam trotuar wjeGchał kołaemi.   A 
Noseem prezent poczAułaś - już teaka jesteś czAuła,
Że peomyślałaś o Anim: "Bello miDo..."   A 

II.
On ciemnDy był na twharzy, a preDzent ci się mharzył
Za dDziesięć centów tGorba w Peweksiee        A 
Ty miałeaś cztery złAote, on preoponował Ahotel
I neie musiałaś zAameldować sDię.       D7  

Ref1:
Ty z nim poGszłaś w ciemno, daAmo bez maDtury...  h 
Koza ema prezencję lepAszą niźli tDy...   h 
Czemu sGmutną minę mAasz i wzrok ponDury? h 
Ciao, Bambeina - spadaj mAała - tam są drzDwi.

fis G A D fis G A

III.
On mDiał w kieszeni pahszport - sprawdzDiłaś, a więc zhnasz to,
Lecz oDn nie sprawdził, iGle ty masz laet...          A 
On móweił" "Bella biondAa!" - a peopatrz, jak wygAlądasz...
Te wełosy masz jak lAen, co w błoto wpaDdł...    A 

IV.
Jak w ocDzy spojrzysz theraz swoDjego prezenhtera,
Co dDyskotekę rGobi i ma steyl?  A 
Straceiłaś fatyAganta - chciał ekupić ci traAbanta...
Czy ewarto było Aza tych parę chwDil?       A 

Ref2:

Twój ragazGzo Forda CAapri ci nie kDupi,        h 
"Buonaenotte!" - pewnie Ateż nie powie Dci...   h 
Jeszcze wGierzysz, że dla Aciebie śpiewa DDrupi.h..
Ciao, bambeina - spadaj maAła - tam są drzDwi.

(solo) D h D h
(solo) D G e A
(solo) e A e A
(solo) e A D D7

V.
PozEnałaś Eurcisopę, więc nEie mów do mnie "ciskotek"
Ja nEie wiem, co VolksAwagen, a co fisFord, H 
Nie jfisestem tak Hbogaty, nie fiswezmę cię do cHhaty,
I przesfistań mnie nazHywać "my sweet lEord". E7  

Ref3:
Ty nie bęAdziesz moją JuHlią CapulEetti    cis   
Inny wsfiszak, niż ja, RomHeo ci się śEni... cis   
W żadnym cAalu nie wyglHądam jak spaghEetticis...
Ciao, bambAina - spadaj mHała - tam są drzEwi.   E7  

Ref4:
Gdy ci pizAzę stawiał, rzHekł: "Prego mangEiare"   cis   
To pamfisiętać będziesz Hpo kres swoich dEni,    cis   
Tęskniąc Aza nim jak paniHenka za doElarem...cis   
Ciao Bafismbina, spadaj mHała…[-].
- -
Tam są drzwi.

(oEutro)cis       fis      H    E    [-] 

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
bluesior
bluesior
anonim