Narodowy charakterek Kabaret Pod Egidą

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Mają wszystkie narody
swoje fobie i szajby,
niezwyczajne narowy
i zboczenia zwyczajne.
Spójrzcie wkoło, rodacy,
i oceńcie to sami:
bośmy to jacy tacy
ze swoimi wadami?!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

A więc jesteś warchołem,
który pomnik ochlapał.
Skacowanym chochołem,
co słomiany ma zapał.
Szczere serce na dłoni,
do wypitki ochota,
potem oko gamonia
i od płota do płota!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

Myślisz tylko o sobie,
egoisto nadęty,
nie doceniasz, co robią
w twojej sprawie urzędy!
Jak się marszczy i krzywi
wojewoda, generał,
żebyś mógł się wyżywić
ze starego portfela!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

Ech, ułańska fantazja!
Kosy na sztorc i hurra!
Popamięta nas każdy,
kto podskoczy, zaszura!
Myśmy pępkiem Europy,
my, sumienie narodów!
Niechaj wiedzą jełopy
z północnego Zachodu!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

Polskie piekło zasady
ma sprawdzone jak złoto:
kto najlepszy w parafii,
temu kopa i błoto!
Chciałbyś wszystko mieć nieraz:
równość, forsę, laurkę,
dłubiąc w nosie od rana
nad herbatką za biurkiem!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

Od zawiści aż swędzi
cię w galotach zgryzota,
kiedy widzisz, jak pędzi
bimber sąsiad zza płota!
Wichrzycielstwo tu szerzysz
pośród pól malowanych,
w telewizor nie wierzysz
i przedrzeźniasz Urbana!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Szereg przywar i usterek,
sprawdź przed lustrem,
czy je masz?!

Chodzą słuchy uparte,
że podobno są kraje,
w których za swój charakter
nikt się wstydu nie naje!
Więc do osób u steru
wznosim próby stokrotne:
dopasujcie nasz kraj
do naszego charakteru,
bo nie wyjdzie odwrotnie!

Narodowy charakterek!
Wredna, biedna jego twarz!
Mimo przywar i usterek
bardzo dobrze, że go masz!
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim