0
0

W czasie deszczu dzieci się nudzą Kabaret Starszych Panów

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Tonacja G
    11 ulubionych
GW czasie C7deszczu dzieci się F7nudzą,
To oG7gólnie znana Crzecz.
GChoć mniej C7brudzą się i mniej F7trudzą się,
Ale G7strasznie F7nudzą się w Cdeszcz.
MiluGsińCscy

CDo flaszeczek Fzłapią muszek,
G7Wypuszczają C7+puch z poCduszek
fis7Żyle-H7tkami e krając A7je
D7I śpiewając G7słowa te:

"W czasie deszczu dzieci się nudzą,        (G) C7 F7
To ogólnie znana rzecz.                    G7 C
Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się,  (G) C7 F7
Ale strasznie nudzą się w deszcz".         G7 F7 C
Milusińscy                                 G C

Nie pogardzą również gratką,                  C F
By drzemiącym dopiec dziadkom;                G7 C7+ C
Podpalają brody im                            fis7 H7 e A7
Wraz z refrenem tym:                          D7 G7

"W czasie deszczu dzieci się nudzą,        (G) C7 F7
To ogólnie znana rzecz.                    G7 C
Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się,  (G) C7 F7
Ale strasznie nudzą się w deszcz".         G7 F7 C
Milusińscy                                 G C

Nieraz też i cała chatka                      C F
Zajmie się od brody dziadka,                  G7 C7+ C
A choć ją ugasi straż,                        fis7 H7 e A7
Czy to stąd nie płynie aż,                    D7 G7

Że w czasie deszczu dzieci się nudzą,      (G) C7 F7
To ogólnie znana rzecz.                    G7 C
Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się,  (G) C7 F7
Ale strasznie nudzą się w deszcz.          G7 F7 C
Milusińscy                                 G C

Więc tu trzeba by zalecić                     C F
W czasie deszczu nie mieć dzieci,             G7 C7+ C
A już jeśli one są,                           fis7 H7 e A7
To uważać strasznie, bo:                      D7 G7

"W czasie deszczu dzieci się nudzą,        (G) C7 F7
To ogólnie znana rzecz.                    G7 C
Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się,  (G) C7 F7
Ale strasznie nudzą się w deszcz".         G7 F7 C
Milusińscy                                 G C


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 4 głosy
anonim