0
0

Dobranoc Kabaret Starszych Panów

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany
    11 ulubionych
DobrDanoc, dobrD7+anoc mężczyzno, zbiegDany za groszem jak mre7ówka
dobrAanoc, niech sny Ci się przyśnią porosłe drzewami w złotD9ówkach   D 
Złoth7ówki jak liście na wietrze czeredą unA7+oszą się całą  A 
Garścia7ami pakujesz je w kiDeszeń a resztę taczG7+kami w PKO
Aż prg7osisz by rząd ulżył C7/6Tobie i w pCortfel zapFuścił Ci dren  A7  
DobrD7+anoc, dobra6anoc mój chłC0opie już cE7/9zas  A7/6 na sDen D7+   

DobrDanoc, dobrD7+anoc niewiasto skłoń głDówkę na miękką pode7uszkę
dobrAanoc, nad wieś i nad miasto jak rączym rumakiem wzleć łD9óżkiem D 
niech rh7ycerz Cię na nim porywa co piękny i dA7+obry jest wielce A 
co zra7obił zakupy, pozmDywał i dzieciom dopG7+omógł zmóc lekcje
a tg7eraz tak objął Cię ciC7/6asno jak Camant ekrFanów i scen  A7  
DobrD7+anoc, dobra6anoc niewiC0asto, już cE7/9zas  A7/6 na sDenD7+   

DobrDanoc, dobrD7+anoc ojczyzno, już ksiDężyc na czarnej lśni te7acy
dobrAanoc, i niech Ci się przyśnią pogodni, zamożni PolD9acyD 
że lh7uźnym zdążają tramwajem, wytworną konfA7+ekcją okryci A 
i da7arzą uśmiechem się wzDajem, i wszyscy do czG7+ysta wymyci
i wszg7yscy uczciwi od rC7/6ana, od mCorza po gFóry, aż hen A7  
DobrD7+anoc, ojcza6yzno kochC0ana już cE7/9zas  A7/6 na sDenD7+   


   1   2D9 3 4
E|---|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|
E|---|-*-|---|---|

   1   2D7+ 3
E|---|-1-|---|
H|---|-1-|---|
G|---|-1-|---|
D|---|---|---|
A|---|---|---|
E|---|-*-|---|

   1   2E7/9 3 4
E|---|-1-|---|---|
H|---|---|-2-|---|
G|---|---|---|-3-|
D|---|-1-|---|---|
A|---|-1-|---|---|
E|---|-1-|---|---|

   2   a63 4
E|---|---|---|
H|-*-|---|---|
G|---|-2-|---|
D|---|-3-|---|
A|---|---|-4-|
E|---|---|---|

   2   3 a6 4
E|---|-4-|---|
H|-1-|---|---|
G|---|-2-|---|
D|---|-3-|---|
A|---|---|---|
E|---|---|---|

puste struny
   2   3A7/6 4 5
E|---|---|---|---|
H|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|

   1   2A7+ 3
E|---|---|---|
H|---|-3-|---|
G|-1-|---|---|
D|---|-2-|---|
A|---|---|---|
E|---|---|---|

   1   2 G7+ 3 4
E|---|-1-|---|---
H|---|---|---|---
G|---|---|---|---
D|---|---|---|---
A|---|-2-|---|---
E|---|---|-3-|---

   2 C7/6 3 4
E|---|-1-|---|
H|---|-1-|---|
G|---|-1-|---|
D|---|-1-|---|
A|---|-1-|---|
E|---|-1-|---|

   2  C0 3 4
E|-1-|---|---|
H|---|---|-4-|
G|-1-|---|---|
D|---|---|-3-|
A|---|-2-|---|
E|-1-|---|---|
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 1 głos
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim