0
0

Dokąd idziesz mój Synu Ks. Robert Kwatek

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    1 ocena
1. Dokąd idziesz mój Synu? Ten świat na Ciebie nie czeka
Dokąd idziesz mój Synu? Czy spotkasz tam człowieka?
Człowfisieka z moim tchnieniem w dEuszy, człowAieka, co Imię Twoje zDna.
fisKogo ofiarą swą wzrAuszysz? KtDo przyjmie Ekrzyża zfisnak?


2. Świat od nas dziś tak daleko, a moje dzieci tak obce
I strumień zła jest już rzeką, mdła pustka podmywa brzeg
Czy fisbędzie dla Ciebie tam miEejsce, choć tAylu świec płonie blDask?
Bo fisżycie bez nas zwą szczAęściem, a rDajem –E zmysłów śwfisiat

3. Czy znajdziesz chociaż dziesięciu, dla których warto nieść krzyż?
Czy będzie nowych dwunastu, by w dobre i złe z Tobą iść?
fisPo cóż się tam wybiEerasz, gdy bAajką stał się Twój lDos?
Zfisnów same ciernie pozbiAerasz, znDów stracisz żEycie za gfisrosz

4. Tak, wiDem mój Ojcze, odszedł Eod nas ten świat
Lecz mAałe dzieci tak wzfisnoszą do mnie ręce
Ich czDyste oczy rozpoznEają mój znak
Ich szczAere serca kocfishają najgoręcej
Więc dDla nich pójdę jeszcze rEaz, zbawiać śwfisiat, jeszcze rEaz  fis   
Jeszcze rEazfis, jeszcze rEaz, jeszcze nie fisraz...

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 1 głos
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim