0
0

Żem człowiekiem się stał Ks. Robert Kwatek

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
Ref. A.: Żem człoGwiekiem się Dstał, dzisiaja wybieraće mam:
Czy dać żGycie za trzDos, czy iść dao nieba bream?
W mojej dGuszy jest trDon, kto dziś zaasiądzie team?
Komu nGa tym ołtDarzu swoje żaycie dziś deam?

1. Deam ci pieniędzy złGoty stos, panaować będziesz,D świat ci oddam
ePrzyjaciół kupisz, wrGogów podepczesz, baędą ci służyć, dDaj mi rękę dzeiś!

Ref. B.: A gdyG życie się Dskończy –a jaki móje los?
Czy wystGarczy ci mDocy, abym wtaedy mógł żeyć?
2. Peo cóż o śmierci dzGisiaj myślisz? Patrz, świaat się nie kończy, a wDino jest słodkie.
eKup sobie rozkosz i pGij do dna! Tayle żeś wart, Dile użyjesz dzeiś!

Ref. A.

3. Jea dam ci życie nadziGei i trosk, w kolaejce po złoto Dostatnie miejsce
eZ miłości rozdasz tGo, co masz, a daalej poniesieszD tylko swe serce  e 

Ref. B.

4. Jea Twoje życie zaniGosę na krzyż i raazem ze swoimD oddam dziś Ojcu
A eOn zapomni, żeś plGuł mi w twarz, żaeś się nie pocił zDe mną w ogrójcu
eI powiem wtedy, żeś TGy mój brat, On raęce swoje do CiDebie wyciągnie
One życie swoje na wiGeczność Ci da, po Jaego prawicy wraz zDe mną zasiądziesz e 

Ref. A.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim