0
0

Niosę krzyż Ks. Robert Kwatek

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
1. Niosę krzeyż mego człowieczeństwa, wciąż powtarzam "zmiłuj się, PGanie"
I fiolaetem znaczę me życie i błagam "niech lżejszym się steanie"
Umęczeony jego marnością, czasem spojrzę dokoła zdumiGony,
Ze zdziwiaeniem słyszę wołanie "Boże Ojcze, bądź uwielbieony!"
Tak Cię słDawią marne kamieenie, co dla lDudzi duszy nie meają
Mając tGylko swoje istniDenie, tak do Stwaórcy, do Ojca wołeają

2. I już einny ruszam w tę drogę, Twoje jarzmo słodkim się zdGaje,
Twoje brzaemię lekkie nad wyraz, zawstydziłeś mnie tym wołeaniem
I już Dinny ruszam w tę dreogę, Twoje jDarzmo słodkim się zdeaje,
Twoje brzGemię lekkie nad wDyraz, zawstydzaiłeś mnie tym wołeaniem

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim