0
0

Ideały sierpnia Kury

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja a
Nie zapomnaijmy o Ideałach Siderpnia
o ludziach, ktGórzy walczyli o wColność
o KościFele, który stał na straży polskdości
o OdrowEężu, który ostatecznie wyssał pijawkę zdraady
nie zapaomnij o tych, którzy poniżdali
ani Go tych, co saneczkowali na trzecie piCętro
o SprFawie, co ważniejsza jest niż osobnicze żdycie
o Matce PEolsce wyśnionej, nieudaanej

MAatka, Matka, MDatka
RespEektuj Ideały SiAerpnia
MAatka, Ciotka, Babka PDolska
SolidEarność, Solidarmość, SolimAarność - solej

nie zapomnaijmy o Szabelkach i Kondikach
o UłGanach, Buzdyganach, BatonCikach
o BatForym z Mosiądzu i Majtdeczkach z Brązu
o rybEitwach i gonitwach Matki swaej, solej
nie zapaomnij o nagłych skrętach Kduny
nie zapGomnij o smutnych oczach DrCobiu
nie omiFeszkaj dać Świadectwa polskdości
bądź PatriEotą, zmyślnie produkując Miaód

MAatka, Matka, MDatka
RespEektuj Ideały SiAerpnia
MAatka, Ciotka, Babka PDolska
SolidEarność, Solidarmość, SolimAarność - solej

Oceń to opracowanie
anonim