0
0

Łaska niebieska Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany Tonacja d
B9 Ktoś umarł, niechętnie jak wsF7+zyscy,
B9 popić, popalić by wF7+olał,
B7+ wieczór z bliska7imi siąść do mg7iski,
B7+ człowieka do koła7yski uczg7ynić,
ot, tak Csus4pożyć. C  d  a  d  a 

Żdar, czeluść, gwCałt, jak we wBojnA7ę,
nda nic doktory, chCory już nie jest chBorA7y,
F  na nic mu ng7ie, nie oca7hotBa,
F  skończona umierg7ania żmudna robAsus4o - taA.

Nad nim łBaska niebieska,
spóźniCona jak łaski wszF7+ystkd7ie,
za nim wdg7owy, osły jC7ego i kF7+onieDsus4,     D 
B  tarcza i kCosa i brFudne chg7ustki do na7o - Dsus4sa,   D7  
i sB7+zepcą nad nim paciCerze,
jakże to Asus4tak...A 

B9 Panie, kto odpoczynF7+ku pragnie,
B9 nie ptak, co ledwie drzemie w chF7+murach,
B7+ nie niedzwiedź co i w barłogu czg7uwa,
a jB7+uż najpewniej nie oa7n,
ten co dopig7ero Csus4umarł. C  d  a  d  a 

Dla nidego robCota wszBelkA7a,
powszdednia krzątanina, tCa by nagrodą bBA7a,
F  do radła, do sig7erpa był zda7atnBy,
do siFania i zbierania, kochg7ania, muzykowAsus4a - niAa,
do trwBania w wielkim zamCęcie,
dajże mu F7+Panid7e, nie wig7eczne odpoczywC7anie,
lecz dobrze pF7+łatne zajDsus4ę - ciDe.
Wszak jB7+est robota przy trConach,
i dla takiFego, ktg7óry ska7o - Dsus4nał.  D7  
Wszak jB7+est robota przy trConach,
i dla taAsus4kiego, który skA7onał.

Za nim łBaska niebieska,
spóźniCona jak łaski wszF7+ystkd7ie,
za nim wdg7owy, osły jC7ego i kF7+onieDsus4,     D 
B  tarcza i kCosa i brFudne chg7ustki do na7o - Dsus4sa,   D7  
i sB7+zepcą nad nim paciCerze,
jakże to Asus4tak...A 

Nad nim łBaska niebieska,
spóźniCona jak łaski wszF7+ystkd7ie,
za nim wdg7owy, osły jC7ego i kF7+onieDsus4,     D 
B  tarcza i kCosa i brFudne chg7ustki do na7o - Dsus4sa,   D7  
i sB7+zepcą nad nim paciCerze,
jakże to Asus4tak...A 

Oceń to opracowanie
anonim