0
0

Świat bez tła Na bani

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę erudieth
    1 ulubiony
CZa ostatnim Ggościem zasanuło się Gniebo
COkna zaszły Gmgłą, śnimy apoGza Cświatem D 
Po Cktórym znów Gjakaś się aburza przeGlewa
CLecz my zostaGwiamy ją za adrzwiaGmi Cchaty D 

CŚwierkom-stróżom Gskrzydła aanielskie oGpadły
CJuż z nie zdoGłają szaaruGgi poCkonać D 
CI dziwnie malGeje świat anagle poGbladły
PoCchyły hoGryzont przyabliGża się Cdo nas D  e 

GRozmyty krajobraz azamazała mgła
FŚwiat kurczy się do rzeczy najCbliższych G 
aCoraz bliższy nam jest ten śFwiat bez tła
Powoli estaje się dla nas Dwszystkim

CDeszcz rozpiął Gsieci poamiędzy góGrami
CLecz my nieGjedną przeatrwaGliśmy Cpowódź D 
CMiędzy OchoGdzitej wyspą ai BaGraniej
CChatką jak Garką w chmur żeagluGjąc Cmorzu D 

CZegar zamiast Gstanąć azawisł w doGmyśle
CCzasem nawet Gczas się akryGje przed Cdeszczem D 
CMoże woda Gbez nas wciąż uapływa w GWiśle
CLecz nasz świat w tych Gparu się aściaGnach pomCieścił D  e 

GRozmyty krajobraz azamazała mgła
FŚwiat kurczy się do rzeczy najCbliższych G 
aCoraz bliższy nam jest ten śFwiat bez tła
Powoli estaje się dla nas Dwszystkim

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
erudieth
erudieth
lahcim
lahcim
anonim