BIEŁARUSKIJA DAROHI N.R.M.

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Meffisto
Na biełaruskich darohach paspality narod.
Kahości ciahnie na zachad, niechta pniecca na uschod,
Kamuści treba svaboda, a kamuści pryhniot
Heta zusim nie raspusta,
Heta roźnica u hustach
Pa-biełarusku daroha nazyvajecca "šlach"
Albo haściniec ci ściažyna, nu jak-niebudź voś tak
Kala darohi - vauki, pa-nad darohaj - karšak.
Žyviolny śviet Biełarusi
Bahaty i raznastajny.
Pa biełaruskich darohach stolki kročyła noh
Čaravikau, botau, nahavicau, pančoch
Tut zabivali, tut kachali, naradžali dziaciej.
A što ž vy chočacie, ludzi,
Tak było i hetak budzie...
Nad biełaruskaj darohaj pralatajuć busły,
Pa biełaruskaj darozie prajaždžajuć pasły.
Pasły nikoli ničoha nie havorać usłych.
Pra heta nam skazau
Nacyjanalny kanał.
Čuješ, jak piaje ziamla: lalala, lalala.
Čuješ, jak hudzie viasna: Nanana, nanana.
Čuješ, jak śpiavajem my: Y-y-y-, y-y-y!
Pieśni pra darohi i nia tolki.
Na biełaruskich darohach huduć kamary,
Pa biełaruskich darohach iduć traktary,
Dla traktarou nie byvaje uradlivaj pary -
Ci to daždžy, ci to viecier,
Ci sonca kiepska śviecić.
Na biełaruskich darohach - serca majo,
Tut pačynajecca usio, tut zaviaršajecca usio.
Pryvitańnie, žyćcio, da pabačeńnia, žyćcio
Na biełaruskich darohach,
Biełaruskich darohach...
Čuješ, jak piaje ziamla: lalala, lalala.
Čuješ, jak hudzie viasna: Nanana, nanana.
Čuješ, jak śpiavajem my: Y-y-y-, y-y-y!
Pieśni pra darohi i nia tolki.Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Meffisto
Meffisto
anonim