0
0

Melodia Paweł Sochan

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
1.
CDaje Dtyle eszczęścia mi
CW zamian Dnie chce hnic
CSą tak Dpiękne wspóelne dni
CNa nic nDie zamienię Eich

CLubię cDhwile seam na sam
CGdy do Ducha szepcze hmi
CMelodia wpDrowadza w etrans
CW którym wDiecznie chceE trwać

ref.
CJej dźwięk,D jej głos
CChce zawsze słyszećD go
CJej dźwięk,D jej głos
CNie odstąpiDę jej na krok

2.
CDla każdegDo innea jest
CŻyciu Ddaje hpęd
COna seDrcu keaże bić
CI nadDaje rEytm
CWielu chciało Dzniszczyće
CNie Dpodołał nhikt
COna zaDwsze będezie trwac
CCzy to bDędzie szept Eczy krzyk

ref.
CJej dźwięk, Djej głos
CChce zawsze słyszećD go
CJej dźwięk,D jej głos
CNie odstąpiDę jej na krokOceń to opracowanie
Kontrybucje:
Paweł Sochan
Paweł Sochan
anonim