0
0

Gruby Spinakery

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    10 ulubionych
1. W peewnym porcie, już sam nhie wiem gdzie,
Ta histDoria wydarzayła się,
W nędznym baarzeG jakiś stH7arzec ścierał keurz. H7  
Neagle cisza zabhiła gwar i śmiech,
Kiedy w drzwiDach stanęło drAabów trzech,
Oniemiaałem,G bo ich znH7ałem wcześniej jeuż.  H7  
Jeeden z nich przekrzywihony miał łeb,
Mordę jDak z cuchnącą rAybą sklep,
Nic daobrego,G biło z niH7ego samo złeo.H7  
Teaki był on, ech, psiha jego mać,
Ludzi trDącał, ciągle chciAał się prać,
Uciekaali,G bo się bH7ali wszyscy geo.

Ref: HGej Ty, GrDuby, nalej jH7eszcze reaz!
Biegną dnGi jak fDale, pędzi z wiH7atrem czeas.
HGej ty, GrDuby, powiedz, jH7ak to jeest,
Że spokGojny człDowiek jest ścigH7any jak pies
Jak piH7ee...eee...es!

2. Steali tak, rozglądhali się w krąg,
Z trudem Dukrywałem drżAenie rąk,
Przeczuwaałem,G już widziHałem własny zgeon. H7  
Nea nic to, że spuśchiłem wzrok,
SkierowDali jednak dAo mnie krok,
Zrozumiaałem G- teraz jHa albo eon. H7  
Niee zwlekałem, stłukłem khufel o stół,
Szklane zDęby wbiłem mu w brzAucha dół,
OdstąpailiG ci, co bHyli przy nim teuż. H7  
Skreęcił się ten porthowy gad,
I jak stDał, tak z jękiem pAadł na blat,
Uciekałaem,G dzień witHałem w morzu jeuż.H7  

Ref: HGej Ty, GrDuby, nalej jH7eszcze reaz!
Biegną dnGi jak fDale, pędzi z wiH7atrem czeas.
HGej ty, GrDuby, powiedz, jH7ak to jeest,
Że spokGojny człDowiek jest ścigH7any jak pies
Jak piH7ee...eee...es!

3. Peytasz się, co on dho mnie miał,
Że mnie tDak zawzięcie dAopaść chciał?
Z wielkim faartemG kiedyś w kHarty ze mną greał.H7  
Wkeurzał mnie jego chygar smród,
Ograł mniDe, no to łajbę spalAiłem mu.
Może ao toG taki żHal do mnie mieał?H7  
Teeraz znów jego khumpli dwóch,
Chcą mi Doddać to, co ja dAałem mu.
W niepewnaości,G w nieufnHości biegną dnei. H7  
Cheociaż czasem jest ghorzej niż źle,
To na lDąd nie zejdę już nAigdy, o nie!
Podła zaemstaG wciąż po piHętach depcze mei. H7  

Ref: HGej Ty, GrDuby, nalej jH7eszcze reaz!
Biegną dnGi jak fDale, pędzi z wiH7atrem czeas.
HGej ty, GrDuby, powiedz, jH7ak to jeest,
Że spokGojny człDowiek jest ścigH7any jak pies
Jak piH7ee...eee...es!

Ref: HGej Ty, GrDuby, nalej jH7eszcze reaz!
Biegną dnGi jak fDale, pędzi z wiH7atrem czeas.
HGej ty, GrDuby, powiedz, jH7ak to jeest,
Że spokGojny człDowiek jest ścigH7any jak pies
Jak piH7ee...eee...es!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Good 4 głosy
anonim