0
0

Makatka na pamięć Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    18 ulubionych
Na pCamięć jadę do ciebie, na pFamięć majowego wieczCoru,
FKiedy to od laasu szła księżycFowa pora przypłGywu.
Na pCamięć biegnę do ciebie, na pFamięć tamtych rCozmów,
FKiedy ćmy podsłuchiweały naasF z rozdziawionymi skrzydłGami.
Na pCamięć lecę do ciebie, na pFamięć twoich oCczu
Od bzFów pięknie zdziwiaonych, z rozkoszy Fprzymkniętych do połGowy.

Na pFamięć płynę do ciCebie, gdzie pagFórki w sobie skupiaone
FModlą się strzeleiście nad podziw świGata.
Moja pFamięć - łagodna wyżCyna porośniFęta lekkim wiaatrem
PrzechFodzi w wilgotną doleinę gdzie cisza miGeszka.
AniFoły na pamięć schCodzą Fpo niewidzialnych schaodkach
I nFagle wniebogłośnieeje ten niebieski Gorszak.

Na pCamięć jadę do ciebie na pFamięć moją i twCoją,
Na pFamięć jadę do cieebie na pFamięć mGoją i twCoją.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 4 głosy
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim