0
0

Maringo Stare Dzwony

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
Chwhyć go Di pociFisągnij ile shił.
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
Wrzhuć go tam, gdzie zAawsze będzie gnGił.
Hhej, MaringAo, żhegnaj nam!

Wrzuć go tDam, gdzFisie jest jego dhom,
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
Mhusi pójść, zaraz Aodchodzimy stGąd.
Hhej, MarinAgo, żhegnaj nam!

Gdy wrócę jDuż do FisLiverpool Thown,
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
Kurs whezmę znów na mAałą Sally BrGown.
Hhej, MaringAo, żhegnaj nam!

Sally jest piDękna jak mFisały, zgrabny jhacht:
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
Spiczhasta od przodu, Aokrąglutki zGad.
Hhej, MaringAo, żhegnaj nam!

Hej, mocno w gDórę i Fismocno w dhół;
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
Rozrhuszam jej bloki przAed oddaniem cGum.
Hhej, MaringAo, żhegnaj nam!

Potem żDagle zFisdejmę z nihej,
- Hej, Maringo, żAegnaj nam!
I nihech mnie piekło pAorwie, jeśli niGe!
Hhej, MaringAo, żhegnaj nam!Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim