0
0

Bo we mnie jest seks Zbigniew Zamachowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    4 ulubione
(C H B A Gis7 G7)
Bo we mnie jest sCeks gorący jak C7samum!
Bo we mnie jest sF7eks! Któż oprzeć się mF0a mu?
On mi biCodra opłC9ywa, wypB ełnia mi biA7ust
Żar sd7ączy do ust[Gis7-G7]!      


Bo we mnie jest seCks co pali i nC7iszczy!
Tysiące już F7serc wypalił do zglF0iszczy
Kto go zmyCsłów pożC9ogą ogB arnie już tA7en,
Nie zd7azna już tG7en, co sph7okój i sE7en!LA7+ecz gdy ofiarę mą thrawię żE9arem
Ja cA7+ierpieć muszęD7,  [-]  G7  
CŻe go me Fis0ciało tak odpętałd6o,
Choć oprócz cF0iała mam przeG0cież i dusdzę[-]. G7  


Bo we mnie jest sCeks jak chwast ją zagłC7usza.
Nikt nie wie, że jF7est pod seksem i dF0usza,
Więc o tCakim wciąż mA7arzę, co cd7ałość ogG7arnie
I dd7uszy laG7tarnię ze zmd7ysłów wygG7arnie.
Takd7iemu jaF0 oddam wśród E7łez,
d7 Gis7-G7 C H B A Gis7 G7 (zak.: C H B A / F7-G7-C )
I duszę i seks, i duszę i seks!


C7+Dlaczego sH7+tale zły B7+ losu   A7palec
d7dotyka mniG7e tym nadmCiaremC7
FZa jakie grzFis0echy  Cpłci mojej cA0echy
D7zmysłowym dręczą opG7arem.
C7+Niech tylko lH7+ekko pochB7+ ylę  dA7ekolt
d7już męski ścG7iele się tCruC7
Fjak wypnę Fis0odrobinecCzkę biA0odro
D7już rzężą żądze u sG7tóp.


(w tonacji G-dur)


(G Fis F E Dis7 D7)

Bo we mnie jest seGks gorący jak sG7amum!
Bo we mnie jest sC7eks! Któż oprzeć się C0ma mu?
On mi bGiodra opłG7/9ywa, wypeFłnia mi bE7iust
Żar sa7ączy do ust[Dis7-D7]!      


Bo we mnie jest seGks co pali i nG7iszczy!
Tysiące już C7serc wypalił do zglC0iszczy
Kto go zmyGsłów pożG9ogą ogaFrnie już E7ten,
Nie za7azna już D7ten, co spfis7okój i seH7n!


LE7+ecz gdy ofiarę mą tfisrawię żarH9em
Ja cE7+ierpieć muszA7ę, [-]  D7  
G Cis0 da a6
Że go me ciało tak opętało,
Choć oprócz cC0iała mam przeD0cież i daus[-]zęD7


Bo we mnie jest sGeks jak chwast ją zagG7łusza.
Nikt nie wie, że jC7est pod seksem i dC0usza,
Więc o tGakim wciąż maE7rzę, co ca7ałość ogaD7rnie
I da7uszy latD7arnię ze zmya7słów wygD7arnie.
Taka7iemu ja C0oddam wśród H7łez,
a7 Dis7-D7 G Fis F E Dis7 D7 (zak.: G Fis F E / C7-D7-G )
I duszę i seks, i duszę i seks!


G7+Dlaczego sFis7+tale zły loF7+su   E7palec
a7dotyka mniD7e tym nadmGiaremG7
CZa jakie grzeCis0chy  pGłci mojej cE0echy
A7zmysłowym dręczą opD7arem.
G7+Niech tylko lFis7+ekko pochyF7+lę   E7dekolt
a7już męski ścD7iele się tGrupG7  
Cjak wypnę Cis0odrobineczkGę biE0odro   C  Cis0    
A7już rzężą żądze u sD7tóp.         a  G7  

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
anonim