Qwerty Linkin Park

Tłumaczenie utworu

  • Tłumaczenie utworu Nika
I didn't think that I had a debt to pay
'Til they came to take what I had left away
You said you won't put me to the test today
But I remember you saying that yesterday
There was a time when your mind wasn't out of control
Every memory and confession born out of your soul
Like a pill you couldn't swallow so it swallowed you whole
Another lie hard to follow, it followed you home
And like that

Broken down
A victim of your lies
You hide behind
Lies
You don't know
why
You crossed the line
Wrapped up inside your
Lies
You hide behind
Lies
You're lost inside
That cold disguise
Behind your
Lies

I don't know what I thought I might say
Seems like we never would talk the right way
Every other minute I fought for my place
To drop what I made, thought you might say so
I'm guessing that you probably know
When your inside's hollow and you want to be cold
Like a pill hard to swallow so it swallowed you whole
Another lie hard to follow, it followed you home
And like that

Broken down
A victim of your
Lies
You hide behind
Lies
You don't know
why
You crossed the line
Wrapped up inside your
Lies
You hide behind
Lies
You're lost inside
That cold disguise
Behind your
Lies

You're faking, you're mistaken
If you think that you could climb out of your soul
Forsaken, what would take me?
Analyzing by the power of your soul
Broken down, a victim of your
Faking, you're mistaken
If you think that you could climb out of your soul
Broken down, a victim of your
Lies

You hide behind
Lies
You don't know
Why
You hide behind
Lies
You don't know
Why
You hide behind
Lies
You don't know
Why
You hide behind

Wrapped up inside your
Lies
You hide behind
Lies
You don't know
Why
You crossed the line
Wrapped up inside your
Lies
You hide behind lies
You're lost inside
That cold disguise
Behind your
Lies


Nie sądziłem, że mam dług do spłacenia
Do czasu, gdy nie przyszli zabrać mi wszystkiego co mi zostało
Mówiłeś, że dziś nie poddasz mnie testowi
Ale pamiętam, że to samo mówiłeś wczoraj
Był czas, gdy twój umysł nie był poza kontrolą
Każde wspomnienie i wyznanie wypala ci duszę
Jak pigułka, której nie mogłeś przełknąć, więc sama cię wchłonęła
Kolejne kłamstwo, za którym trudno nadążyć, podążają za tobą do domu
I właśnie tak

Rozbity
Ofiara własnego położenia

To kłamstwo wyknęło się spod kotroli
Każde wspomnienie i wyznanie rodzi się z twej duszy
I właśnie tak

Rozbity
Ofiara twoich kłamstw
Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Przekroczyłeś linię
Osnuty własnymi kłamstwami
Kryjesz się za kłamstwami
Pogubiłeś się w tym
Za nieczułą maską
Za własnymi kłamstwami

Już nie pamiętam co chciałem powiedzieć
Chyba nigdy nie nauczono nas właściwego postępowania
Z każdą minutą walczyłem o swoje
Dałem sobie spokój, bo wiedziałem, że to powiesz
Sądzę, że już pewnie wiesz
Twoje wnętrze jest puste i chcesz być zimny
Jak pigułka, której nie mogłeś przełknąć, więc sama cię wchłonęła
Kolejne kłamstwo, za którym trudno nadążyć, podąża za tobą do domu
I właśnie tak

Rozbity
Ofiara twoich kłamstw
Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Przekroczyłeś linię
Osnuty własnymi kłamstwami
Kryjesz się za kłamstwami
Pogubiłeś się w tym
Za nieczułą maską
Za własnymi kłamstwami

Jesteś fałszywy, mylisz się
Jeśli sądzisz, że dasz radę opuścić własną duszę
Zapomniany, co by mnie pochłonęło?
Rozbierany poprzez siłę twojej duszy
Rozbity, ofiara twoich
Fałszywy, mylisz się
Jeśli sądzisz, że dasz radę opuścić własną duszę
Rozbity, ofiara twoich
Kłamstw

Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Kryjesz się za

Osnuty własnymi kłamstwami
Kryjesz się za kłamstwami
Nie wiesz dlaczego
Przekroczyłeś linię
Osnuty własnymi kłamstwami
Kryjesz się za kłamstwami
Pogubiłeś się w tym
Za nieczułą maską
Za własnymi kłamstwami

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Nika
Nika
anonim