0
0

Remedium Maryla Rodowicz

Ref.
WGsiąść do pocG6iągu byG7+le jakG6iego,
NGie dbać o bG6agaż, nie G7+dbać o bG6ilet,
Śa ciskając w Dręku kah myk ziee lony,
C7+Patrzeć jak wszystko zostD7+/Faje w tyle |x2

PRZEJŚCIE G C G C G C G C
GŚwiatem zaczC/Gęła rządzić jGesień,
a Topi go w G/Dżółci i czerDwieni,
C/GA ja tak pG/Dragnę czemu na ie wiem,
Dsus7Uciec pociD7ągiem od jesC7+ieni.
GUciec poC/Gciągiem od przyGjaciół,
a Wrogów, raG/Dchunków, teleDfonów.
C/GNie trzeba dłG/Dugo się naa myślać,
Dsus7Wystarczy tylko wybiec z domu.

Ref.
WGsiąść do pocG6iągu byG7+le jakG6iego,
NGie dbać o bG6agaż, nie G7+dbać o bG6ilet,
Śa ciskając w Dręku kah myk ziee lony,
C7+Patrzeć jak wszystko zostD7+/Faje w tyle |x2

PRZEJŚCIE G C G C G C G C
GW taką pC/Godróż chcę wyGruszyć,
a Gdy podły nG/Dastrój i poDgoda
C/GZostawić łG/Dóżko, ciebie, sza afę,
Dsus7Niczego mi D7nie będzie szC7+koda.
GZegary stC/Ganą niepotrzGebne,
a Pogubię wszG/Dystkie kalenDdarze.
C/GW taką pG/Dodróż chcę wya ruszyć,
Dsus7Tylko czy kiedyś się odważę

Ref.
WGsiąść do pocG6iągu byG7+le jakG6iego,
NGie dbać o bG6agaż, nie G7+dbać o bG6ilet,
Śa ciskając w Dręku kah myk ziee lony,
C7+Patrzeć jak wszystko zostD7+/Faje w tyle |x4

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jansza1303
jansza1303
anonim