0
0

Kalina malina Piosenki Ludowe

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja a
    57 ulubionych
Kaalina malidna w lesieE rozkwitałaa,
KaClina maliGna w lesieF rozkwitałaC.
Niae jedna dEziewczyna E7żołnierza kaochała,
Niae jedna dEziewczyna E7żołnierza kaochała.

Żoałnierza kdochała, żoEłnierza lubaiła,
ŻoCłnierza kGochała, żoFłnierza lubCiła.
I aczułe liśEciki do niE7ego kreśliłaa,
I aczułe liśEciki do niE7ego kreśliłaa.

Liaściki kredśliła i piEsała wierszae,
LiCściki kreGśliła i piFsała wierszCe.
Bya swemu luEbemu rozweE7selić sercea,
Bya swemu luEbemu rozweE7selić sercea.

Roazweselić dserce, rozEweselić dusazę,
RoCzweselić Gserce, rozFweselić dusCze,
Bya swemu luEbemu umiliE7ć katusze, a 
Bya swemu luEbemu umiliE7ć katusze. a 

A aw niedziedlę rankiemE, kiedy słoańce wschodzi,
A Cw niedzieGlę rankiemF, kiedy słoCńce wschodzi.
Toa ten młodEy żołnierzE7 po koszaraach chodzi,
Toa ten młodEy żołnierzE7 po koszaraach chodzi.

Poa koszaracdh chodzi lEisty w rękua nosi,
PoC koszaracGh chodzi lFisty w rękuC nosi.
Paana poruczEnika o przE7epustkę proasi,
Paana poruczEnika o przE7epustkę proasi.

Paanie porucdzniku, puśEć mnie pan ado domu,
PaCnie porucGzniku, puśFć mnie pan Cdo domu.
Boa moja dziEewczyna urE7odziła synaa,
Boa moja dziEewczyna urE7odziła synaa.

Puaszczę ja dCie puszczEę ale nie saamego,
PuCszczę ja GCię puszczFę ale nie sCamego.
Kaażę Ci osiEodłać koniE7ka karego, a 
Kaażę Ci osiEodłać koniE7ka karego. a 

Koanika karedgo i te złEote lejce, a 
KoCnika kareGgo i te złFote lejce. C 
Żeabyś swej EdziewczyniE7e uradował aserce,
Żeabyś swej EdziewczyniE7e uradował aserce.

Jeadzie żołndierz jedziEe, o drogę anie pyta,
JeCdzie żołnGierz jedziFe, o drogę Cnie pyta.
A aw domu teEściowa z sE7iekierą go awita,
A aw domu teEściowa z sE7iekierą go awita.

Żoałnierzu, dżołnierzu,E Twoja to parzyczyna,
ŻoCłnierzu, Gżołnierzu,F Twoja to pCrzyczyna.
Prazez CiebiEe zhańbionE7a została daziewczyna,
Prazez CiebiEe zhańbionE7a została daziewczyna.

* aTeściowo,d teściowo Enie otwieraaj gęby,
TeCściowo, tGeściowo niFe otwieraj Cgęby.
Boa Ci z ofiEcerka wypiE7****lę zębya,
Boa Ci z ofiEcerka wypiE7****lę zębya.

Jaa jej nie dzhańbiłem,E zhańbiła saię sama,
JaC jej nie Gzhańbiłem,F zhańbiła sCię sama.
I ate ciemneE nocki po E7których chaadzała,
I ate ciemneE nocki po E7których chaadzała.

Chaadzała, pdijała i grEywała w karaty,
ChCadzała, pGijała i grFywała w karCty.
Myaślała dziEewczyna żeE7 z żołnierzaem żarty,
Myaślała dziEewczyna żeE7 z żołnierzaem żarty.

* aZe sklepud na dole pErzynieś mi ajabole,
ZeC sklepu nGa dole przFynieś mi jaCbole.
Niae wyjdę, Enie wyjdę,E7 aż się napai****lę,
Niae wyjdę, Enie wyjdę,E7 aż się napai****lę.

Toa nie byłyd żarty aniE żadne kpinay,
ToC nie byłyG żarty aniF żadne kpinCy.
Boa zamiast Ewesela odbE7yły się chrazciny,
Boa zamiast Ewesela odbE7yły się chrazciny.

Taa dzisiejsdza młodzieEż lata samoalotem,
TaC dzisiejsGza młodzieFż lata samoClotem.
Naajpierw roEbi dzieci,E7 a wesele paotem,
Naajpierw roEbi dzieci,E7 a wesele paotem.

* aMatule sidę cieszą, Eże córy niea grzeszą,
MaCtule się Gcieszą, żeF córy nie gCrzeszą.
A acóry się Erypią aż sE7ię wióry syapią
A acóry się Erypią aż sE7ię wióry syapią.
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 8 głosów
anonim