Piosenki Ludowe

150 piosenek

Źródło zdjęcia: LastFM

Piosenki Ludowe

Piosenki ludowe są częścią naszej polskiej tradycji. Należą do naszej pięknej kultury, która jest pielęgnowana przez kolejne pokolenia. Zostały napisane przez wiejskich pieśniarzy, po czym je spisano, aby zachować je trwale w świadomości społeczeństwa. Niektóre z nich mają już kilkaset lat, a wciąż są śpiewane i cieszą się dużym szacunkiem zarówno wśród starszych, jak też młodszych. Większość ludowych piosenek pochodzi z XVIII wieku, wiele powstało też znacznie później. Możemy w nich dostrzec różnice językowe, co jest uwarunkowane rozwojem i zmianami, jakie zachodziło na przestrzeni wieków w języku polskim.

Rodzaje piosenek ludowych

Polskie pieśni ludowe są podobne do innych ludowych piosenek słowiańskich. Można też doszukiwać się wielu analogii do tego typu muzyki, mającej swoje korzenie w Europie Zachodniej. Jeżeli chodzi o autorów, byli to w większości przypadków amatorzy, niekiedy instrumentaliści oraz członkowie zespołów, którzy wzbogacali wesela i inne lokalne imprezy muzyką i śpiewem. Wyróżnić możemy muzykę wokalną i instrumentalną. Pierwsza z nich to ludowe piosenki obrzędowe, charakterystyczne dla ważnych wydarzeń, a także obyczajowe, jak miłosne i żołnierskie. Wyróżnić możemy też piękne ballady i przyśpiewki oraz pieśni nabożne. Do muzyki instrumentalnej zaliczamy melodie pasterskie, hejnały oraz różnego rodzaju formy taneczne.

Najsłynniejsze pieśni ludowe

Któż ich nie zna, któż ich nie śpiewa?! Teksty piosenek ludowych są znane zarówno starszym pokoleniom, jak też dzieciom. Na pewno każdemu znane jest „Czerwone jabłuszko” czy też „Głęboka studzienka”. Większość z nas potrafi zaśpiewać „Hej Bystra Woda” i „Kukułeczka kuka”. To piosenki ludowe, których teksty napisane zostały wiele lat temu, ale do dzisiaj są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Podobni wykonawcy

Piosenki biesiadne

Piosenki biesiadne

102 piosenki
Piosenki biesiadne

Piosenki biesiadne

102 piosenki
Baciary

Baciary

20 piosenek