0
0

A my nie chcemy uciekać stąd Przemysław Gintrowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja d
    144 ulubione
Stdanął w ogniu nasz wielki dom,
Ddym w korytarzach kręci sznury.
Jest głębdoka, naprawdę czarna noc,
Z pdiwnic płonące uciekają szczury.

KrzAyczę przez okno, czBoło w szybę wgniatam,
HCaustem powietrza robię w żdarze wyłom.
TAen, co mnie słyszy mBa mnie za wariata,
WCoła - Co jeszcze świrze cdi się śniło?

Więc chwdytam kraty rozgrzBane do białości,
TwCarz swoją widzę, twarz w przekldeństwach,
A obdok sąsiad pBatrzy z ciekawością,
Jak płConie na nim kaftan bezpieczdeństwa.

DAym w dziurce od klucza, a drzwBi bez klamek,
PękCają tynki wzdłuż spocdonej ściany.
WsAuwam swój język w rozpalBony zamek,
ŚmiCeje się za mną ktoś jak dobłąkany.

Lecz widększość śpi naadal, przez sen się uśmidecha,
dA kto się zbBudzi nie wiaerzy w przebudzdenie.
Krzdyk w wytłumiaonych salach nie zna decha,
dNa rusztach łBóżek mailczy przerażdenie.

Cdi przywiązaani dCymem materdaców,
dPrzepowiadBają żaycia swego słdowa.
Ndam pod nogaami żCarzą się posdadzki,
dDeszcz iskierB czerwonycha osiada na głdowach.

Ddym coraz gaęstszy, Cobcy ktoś się wdzidera,
dA my wciśniBęci w najdaalszy sali kdąt.
Tdędy! - Wrzaeszczy - NiCech was jasna choldera!
dA my nie chcBemy auciekać stdąd!

A dmy nie chcaemy Cuciekać stdąd!
dKrzyczymy w sBzale wściekłaości i podkory
Stdanął w aogniu Cnasz wielki ddom!
dDom dla psychBicznie ai nerwowo chdorych!

Stdanął w aogniu Cnasz wielki ddom!
dDom dla psychBicznie ai nerwowo chdorych!


A dmy nie chcaemy Cuciekać stdąd!
dKrzyczymy w sBzale wściekłaości i podkory
Stdanął w aogniu Cnasz wielki ddom!
dDom dla psychBicznie ai nerwowo chdorych!


Stdanął w aogniu Cnasz wielki ddom!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 25 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim