0
0

Kraina Mayo ("County Mayo") Roman Roczeń

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
ZbFieram manatki swojed zaraz na świętą Brygidę
BCo się do słodkiej wgiosny dni miBękko rozciągdajCą,F dnBi miękko rozciągają      d 
NFikt mnie już nie zatrzyma - jadk idę to już idę
I bCędę lazł aż dogjdę do sBerca krainy dMaCyoF, MadyoC, B Mayod, MdayCo,B Mayod 


TFam w Claremorris mieście spdędzę nockę rozpustną
C g B dC F B d
A w Balla w ciemnym piwsku utopię me ubóstwo, utopię me ubóstwo
W KillFiaden zanurkuję w rozkdoszy aż po pięty
C g B dC F d C B d
Od Balliamore pójdę golutki jako święty, golutki jako świętyNiech mi kFrew w sercu huczy jako prdzypływ pienisty
Jak buCrze, które w gógrach mgły cBiemne rozciądgaCF, mgłyB ciemne rozcidągają
Ja maFrzę o Carra i Galen dwu dmiastach - gwiazdach świetlistych
WitaCjcie mi w drodze Scaawgeela, wiBtajcie doliny dMaCyoF, dMaCyoB, Madyo, dMaCyoB, Madyo

Na koFniec stanę w Killiaden - zadiste raju na ziemi
Tu roCsną najsłodsze jagbłka - duBma Irlandii dcaCłeFj,B duma Irlanddii całej
TFu się zatrzymam i będę pomdiędzy najbliższymi
PrzeklCeństwo lat ogpadnie, znówB jestem chłopcedm CmaFłym

                                          zndówC jBestem chłopcem dmałym

                                          zdCw jBestem chłopcem dmałym

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim