0
0

Kubański szlak EKT Gdynia

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    93 ulubione
I. (Pierwszy zwrotka z rytmicznym biciem w pudło)
Przeklęty niech będzie ten kubański szlak
Bo szkorbut, bo szczury, bo smród
Czy starczy mi życia, by poznać ten świat
Gdzie forsy, gdzie forsy jest w bród


Do Amsterdamu zawinąć choć raz

F C d Dsus2 d

II.
Jak szd czyna parszywa parsa zywy mam rum
Bo szB korbut, bo szCczury, bo sd mród     d   
I w kółko z nim pływam - pić Cnie chcą go tam
Gdzie B forsy, gdzie Cforsy jest w Fbród

Ref.
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas     d   

III.
Kod biety nie miałem już ca hyba od świąt
Bo B szkorbut, bo Cszczury, bo d smrDsus2ód    d   
Bo tu się zaczyna, tam Ckończy Golfsztrom
Gdzie B forsy, gdzie Cforsy jest w bFród

Ref.
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas     d   

IV.
Złe od czy dokoła i a tłum wkoło zły
Bo B szkorbut, bo Cszczury, bo d smród  d   
Tam d czyste diamenty się Cbłyszczą jak łzy
Gdzie B forsy, gdzie Cforsy jest w Fbród

Ref.
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas     d   


V.
Spód w d łajbie wyrąbię i a puszczę na dno
Bo szkoB rbut, bo szczCury, bo smród d      d   
I gdd zie zamustruję zapytCa mnie kto
Gdzie fB orsy, gdzie fCorsy jest w bFród

Ref.
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas     d   

VI.
Przekd lęty niech będziea ten kubański szlak
Bo szkoB rbut, bo szczCury, bo smród d      d   
Czy d starczy nam życia, bCy poznać ten świat
Gdzie fB orsy, gdzie fCorsy jest w bFród

Ref.
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas
g Do AmsterdCamu zaa winąć choć d raz
B Resztę załCatwi cd zas     d   
B Resztę załCatwi cd zas     d   
B Resztę załCatwi cd zas     d   Druga wersja, choć właściwie pierwotna, wykonywana przez zespół Nijak, zanim jeszcze piosenka została zaadaptowana przez EKT Gdynia. Zawiera oba przejścia tonalne oraz akordy wstępu i zakończenia. Do grania razem z filmami na youtube wystarczy założyć kapodaster na I progu. https://www.youtube.com/watch?v=xmhHZGBHCLo

d a B C d
d a d a d

I.
Przedklęty niech będzie ten akubański szlak
Bo szBkorbut, bo Cszczury, bo dsmród
Czy dstarczy mi życia, by Cpoznać ten świat
Gdzie Bforsy, gdzie Cforsy jest Fw bród

gDo AmsterCdamu zaawinąć choć draz    d  a  d 

II.
Jak szdczyna parszywa paraszywy mam rum
Bo szBkorbut, bo Cszczury, bo dsmród
I w dkółko z nim pływam - pić Cnie chcą go tam
Gdzie Bforsy, gdzie Cforsy jest Fw bród

Ref.
gDo AmsterCdamu zaawinąć choć draz
BResztę zaCłatwi dczas

(przejście d es e)

III.
A edziwki nie miałem już hchyba od świąt
Bo szCkorbut, bo Dszczury, bo esmród
Bo etu się zaczyna, tam Dkończy Golfsztrom
Gdzie Cforsy, gdzie Dforsy jest Gw bród

Ref.
aDo AmsterDdamu zahwinąć choć eraz
CResztę zaDłatwi eczas
aDo AmsterDdamu zahwinąć choć eraz
CResztę zaDłatwi eczas

IV.
Złe eoczy dokoła i htłum wkoło zły
Bo Cszkorbut, bo Dszczury, bo esmród
Tam eczyste diamenty się Dbłyszczą jak łzy
Gdzie Cforsy, gdzie Dforsy jest Gw bród

Ref.
aDo AmsterDdamu zahwinąć choć eraz
CResztę zaDłatwi eczas
aDo AmsterDdamu zahwinąć choć eraz
CResztę zaDłatwi eczas

(przejście e f fis)

V.
Spód w fisłajbie wyrąbię i cispuszczę na dno
Bo szDkorbut, bo Eszczury, bo fissmród
I fisgdzie zamustruję zaEpyta mnie kto
Gdzie Dforsy, gdzie Eforsy jest Aw bród

Ref.
hDo AmsterEdamu zaciswinąć choć fisraz
DResztę zacisłatwi fisczas
hDo AmsterEdamu zaciswinąć choć fisraz
DResztę zacisłatwi fisczas

VI.
Przefisklęty niech będzie ten ciskubański szlak
Bo szDkorbut, bo Eszczury, bo fissmród
Czy fisstarczy nam życia, by Epoznać ten świat
Gdzie Dforsy, gdzie Eforsy jest Aw bród

Ref.
hDo AmsterEdamu zaciswinąć choć fisraz
DResztę zacisłatwi fisczas
hDo AmsterEdamu zaciswinąć choć fisraz
DResztę zacisłatwi fisczas
DResztę zacisłatwi fisczas

D cis Fis

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 5 głosów
anonim
  • przemek
    To jest piosenka zespołu Nijak. EKT tylko ją później zaadoptowało. W oryginale co druga zwrotka podnosi się tonacja. d->e->fis
    · Zgłoś · 3 miesiące temu