0
0

A wczora z wieczora Kolędy


1. GA wczoD7ra z wieczoGra, a wczoa ra z wieczora
D7z niebieskiego dwora, Gz niebiesD7kiego dwoGra.


2. GPrzyszła D7nam nowiGna, przyszła a nam nowina
D7Panna rodzi Syna, GPanna D7rodzi SyGna.


3. GBoga D7prawdziweGgo, Boga a prawdziwego
D7nieogarnionego, GnieoD7garnioneGgo.


4. GZa wyrD7okiem BosGkim, za wya rokiem Boskim
D7w Betlejem żydowskim, Gw BetlejD7em żydowsGkim


5. GPastuszD7kowie maGli, pastusza kowie mali
D7w polu wtenczas spali, Gw polu wD7tenczas spaGli.


6. GGdy AD7nioł z półnoGcy, gdy Aa nioł z północy
D7Światłość z nieba toczy, Gświatłość z D7nieba toGczy.


7. GChwałę D7oznajmujGąc, chwałę a oznajmując,
D7szopę pokazując, Gszopę D7pokazuGjąc.


8. GChwałę D7Boga teGgo, chwałę a Boga tego,
D7dziś nam zrodzonego, Gdziś nam D7zrodzoneGgo.


9. GTam PanD7na DzieciątGko, tam Pana na Dzieciątko
D7miłe Niemowlątko, Gmiłe D7NiemowlątGko.


10. GUwiD7ja w pieluszGki, uwia ja w pieluszki
D7pośpieszcie pastuszki, GpośpieszD7cie pastuszGki.


11. GI z JóD7zefem staGrym, i z Jóa zefem starym
D7nad Jezusem małym, Gnad JeD7zusem maGłym.


12. GNatychD7miast pastuGszy, natycha miast pastuszy
D7śpieszą z całej duszy, Gśpieszą z D7całej duGszy.


13. GWeseD7li bez miaGry, wesea li bez miary,
D7Niosą z sobą dary, Gniosą z D7sobą daGry.


14. GChcący D7widzieć PaGna, chcący a widzieć Pana,
D7Oddają barana, GoddaD7ją baraGna.


15. GNa koD7złowym roGgu, na koa złowym rogu,
D7Krzyczą chwałę Bogu, Gkrzyczą D7chwałę BoGgu.


16. GMądroD7ści druhoGwie, mądroa ści druhowie
D7Z daleka królowie, Gz daleD7ka króloGwie.


17. GPragną D7widzieć sweGgo, pragną a widzieć swego
D7Stwórcę przedwiecznego, GStwórcę D7przedwieczneGgo.


18. GDziś Mu D7pokłon daGją, dziś Mu a pokłon dają
D7W ciele oglądają, Gw ciele D7oglądaGją.


19. GKażdy D7się dziwuGje, każdy a się dziwuje,
D7Że Bóg nas miłuje, Gże Bóg D7nas miłuGje.


20. GI my D7też pośpieszGmy, i my a też pośpieszmy,
D7Jezusa ucieszmy, GJezuD7sa ucieszGmy.


21. GZe serD7ca daraGmi, ze sera ca darami.
D7Modlitwa, cnotami, GmodliD7twa, cnotaGmi.


22. GJezu D7najmilejGszy, Jezu a najmilejszy,
D7Ze wszech najwdzięczniejszy, Gze wszech D7najwdzięczniejGszy.


23. GZmiłuj D7się nad naGmi, zmiłuj a się nad nam,
D7Grzesznymi sługami, GgrzesznyD7mi sługaGmi.


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 214 głosów
Kontrybucje:
kama
kama
Bogdan S
Bogdan S
anonim
 • eM Ko
  E H7 A E
  · Zgłoś · 2 miesiące temu
 • eM Ko
  w E leiej brzmi
  E H7 EAE
  · Zgłoś · 2 miesiące temu
 • Talika
  DDGGDGDG
  · Zgłoś · 1 rok temu
 • Marcin Piotr
  Mozna i tak:
  A wczora z wieczora G D G G
  A wczora z wieczora,z niebieskiego dwora G a D G
  Z niebieskiego dwora G D G G
  · Zgłoś · 3 lata temu
 • anonim
  Jan Paweł
  Dziękuję, bo jest ta strona bardzo przydatna do domowego kolędowania
  · Zgłoś · 6 lat temu
 • anonim
  radler 1
  elo mordy
  · Zgłoś · 6 lat temu
 • anonim
  radler
  nawet spoko
  · Zgłoś · 6 lat temu
 • Julka Matejczyk
  jakie bicie??
  · Zgłoś · 6 lat temu
 • anonim
  robot
  Trudne bo są barowe xdd
  · Zgłoś · 7 lat temu
 • anonim
  MARTA 1
  TO JEST WSPANIAŁE POMAGA MI SIĘ UCZYĆ CHWYTÓW I DZIENKI TEMU MOGĘ ZAGRAĆ NA WIGILI.
  · Zgłoś · 8 lat temu
Usunięto 2 komentarze
Wszystkie komentarze