0
0

Wśród nocnej ciszy Kolędy

  • Chwyty na gitarę kama
    18 ulubionych
  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    1625 ulubionych
CWśród G7nocnej CciGszy Cgłos się G7rozchoCdzi:G 
CWstańG7cie, pasCteGrze, CBóg się G7wam roCdzi!G 
CCzym prędzej się d7wybiGerajcie,  |
CDo Betlejem d7posGpieszajcie      |
CPrzywiG7tać Paana.                |
CPrzywiGtać PaCna.                |

CPoG7szli, znaCleGźli CDzieciąG7tko w żłoCbieG 
CZ wszystG7kimi CznaGki CdanyG7mi soCbie.G 
CJako Bogu d7cześć Mu Gdali,       |
CA witając d7zawoGłali             |
CZ wielkiej G7radoaści:            |
CZ wielkiej GradośCci:            |

CAch, G7witaj CZbaGwco Cz dawna G7żądaCny,G 
CCzteG7ry tyCsiąGce Clat wyG7glądaCny G 
CNa Ciebie kród7le, proGrocy       |
CCzekali, a d7Tyś tej Gnocy        |
CNam się G7objaawił.               |
CNam się GobjaCwił.               |

CI G7my czeCkaGmy Cna CieG7bie, PaCna,G 
CA G7skoro CprzyjGdziesz Cna głos G7kapłaCna,G 
CPadniemy na d7twarz przed GTobą,  |
CWierząc, żeś jest d7pod osGłoną   |
CChleba G7i wiana.                 |
CChleba Gi wiCna.                 |


---------------0-0-1----0--|---------------0-0-1----0--|
--1-3-0-1------------3-----|--1-3-0-1------------3-----|
------------0--------------|--------------0------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
ref.
-----0----0-1---------|-----0----0-1---------|-------------0-|--------------|
--1----1------3-0-----|--1----1------3-0-----|--1-1-3-3------|-1-1-3-3-1----|
--------------------0-|---------------------0|---------------|--------------|
----------------------|----------------------|---------------|--------------|
----------------------|----------------------|---------------|--------------|
----------------------|----------------------|---------------|--------------|Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 470 głosów
anonim
Usunięto 1 komentarz
Wszystkie komentarze