0
0

Ach, ubogi żłobie Kolędy

( G D G C G D G D C-C11-D7-D7/4 G )


AGch ubogi DżłobiGe, Dcóż jaG widzę w toCbie?   D 
DroDższy widok niż Gma niebo, w maleńkDiej Osobie, G 
DrożsDzy widok niż ma nieboG, w maleńkiej Osobie.      D                 [C-C11-D7-]          G 

ZbGawicielu DdrogiG, taDk żeGś to ubogi!   C  D 
ODpuściłeś ślicGzne niebo, obrDałeś barłogi, G 
ODpuściłeś śliczneG niebo, obrałeś barłoDgi.               [C-C11-D7-]          G 

CzGy żeś nie mógDł SobiGe, Dw najwięGkszej ozdobieC    D 
ODbrać pałacu Gdrogiego, nie wD tym leżeć żłobie?G 
ODbrać pałacu drogiGego, nie w tym leżeć Dżłobie?                   [C-C11-D7-G]          

GdGy na świat przybyDwasGz, Dgrzechy zG niego zmywaCsz,  D 
AD na zmycie tejG sprośności gorzDkie łzy wylewaszG,
AD na zmycie tej sprośGności gorzkie łzy wylewDasz,                  [C-C11-D7-G]          

KtóżG tu nie struchleje,D wszyGstDek nie zGdrętwiejeC,    D 
KtóDż Cię widząc płaczGącego łzą siDę nie zaleje, G 
Któż DCię widząc płaczącego łząG się nie zaleje. D                  [C-C11-D7-G]          

NaGwet trzej królowDieG klęDknęliG przy żłobieC,     D 
PrzyDszli tu za blasGkiem gwiazdy dary Dzłożyć Tobie, G 
PrzysDzli tu za blaskiem gGwiazdy dary złożyć Tobie.*   D                  [C-C11-D7-G]          

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim