0
0

Ach, ubogi żłobie Kolędy

CAch, ubGogi żłCobGie, cCóż ja widzFę w tGobie?
DrGoższy widok, nCiż ma niebo, w mGaleńkiej osCobie.  | x2

ZbCawiciGelu drCogGi, tCakżeś to FubGogi!
GOpuściłeś ślCiczne niebo, Gobrałeś barłCogi.         | x2

CCzyżeś nGie mógł sCobGie, w nCajwiększej FozdGobie
Gobrać pałacCu drogiego, nGie w tym leżeć żłCobie?    | x2

CGdy na śwGiat przybCywGasz, grzCechy z niegFo zmGywasz;
GA na zmycie tCej sprosności gGorzkie łzy wylCewasz.  | x2

CKtóż tu nGie struchlCejGe, wszCystek nie zdrFętwGieje?
KtGóż Cię widząc płCaczącego łzGą się nie zalCeje?    | x2

CNa twarz GupadCamGy, czCołem udFerzGamy,
wGitając Cię w tCej stajence mGiędzy bydlętCami.      | x2

CZmiłuj sGię nCad nGami, Cobmyj z grzechFów łzGami,
prGzyjmij serca tCe skruszone, ktGóre Ci skłCadamy    | x2


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 24 głosy
anonim