0
0

Anioł Pański (Anioł Pański otoczony światłością) Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    3 ulubione
CAnioł Pański otoczony światłością doGkoła,
FObjawia się Cdziś pastuszkom Gi tak do nich C7woła.
FObjawia się Cdziś pastuszkom G7i tak do nich Cwoła:

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

CNarodził się wam Zbawiciel z dawna pożąGdany,
FKtóry skruszy Cmoc czartowską Gi piekła kajC7dany.
FKtóry skruszy Cmoc czartowską G7i piekła kajCdany.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

CTen jest Synem Najwyższego, równy Ojcu Gw Bóstwie,
Fdziś dla waszeCgo zbawienia Grodzi się w uC7bóstwie.
Fdziś dla waszeCgo zbawienia G7rodzi się w uCbóstwie.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

CI dlatego was pastuszków, coście w nędznym Gstanie,
FWzywa naprzód Cprzed innymi Gna swe powiC7tanie.
FWzywa naprzód Cprzed innymi G7na swe powiCtanie.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

CIdźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakoGmity;
FLeży w żłobie, Cw ubożuchne Gpieluszki poC7wity.
FLeży w żłobie, Cw ubożuchne G7pieluszki poCwity.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

CGdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na koGlana.
FOddacie mu Cpokłon boski, Guznacie za C7Pana.
FOddacie mu Cpokłon boski, G7uznacie za CPana.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

COn wam jeszcze w tym żywocie da łaski obGfite,
FA po śmierci Cw chwale swojej Gszczęście nieprzeC7żyte.
FA po śmierci Cw chwale swojej G7szczęście nieprzeCżyte.

GWraz, wraz, Pasterze, grając skoczno nCa lirze.
CDo Betlejem aśpieszcie, Gdzieciątko uCcieszcie. x2

melodia zakodowana w standardzie 'abcjs'.
Można wygenerować nuty i odtworzyć wklejając poniższy kod do edytora: https://editor.drawthedots.com/

T: Anioł Pański (Anioł Pański Otoczony Światłością)
M: 4/4
C: Kolęda polska
L: 1/8
O: melodia tradycyjna
Q: 95
|cG ed cG ed|cc Bcd2d2|Gf ff ee dc|BB AB cd e2|
Gf ff ee dc|BB AB c2c2|:d2d2ded2|de dc BA G2|cG cd e2e2|dc de c2c2:|

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 4 głosy
Kontrybucje:
Jacek Charchut
Jacek Charchut

Informacje o Piosence

Kolęda jest śpiewana na kilka melodii, w tym Mazurka Dąbrowskiego.