0
0

Nowy Rok bieży (Nový rok beží) Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    25 ulubionych
1. CNowy Rok abieży, dw jasełkach Cleży, Ca Gkto, Ckto?
CDzieciątko Fmałe, ddajcie mu Gchwałę Cna GZieCmi. /x2

2. CLeży Dzieaciątko djako jaCgniątko, Ca Ggdzie, Cgdzie?
CW Betlejem Fmieście, dtam się poGśpieszcie, CznajGdzieCcie.

3. CJak Go poaznamy, dgdy Go nie zCnamy, CJeGzuCsa?
C F d G CG C
Nędznie uwity, nie w aksamity, ubogo.

4. CAnieli agrają, dwdzięcznie śpiCewają, Ca Gco, Cco?
CNiech chwała Fbędzied zawsze i Gwszędzie CDzieGciąCtku.

5. CKrólowie ajadą z dwielką groCmadą, Ca Gskąd, Cskąd?
COd wschodu Fsłońca, dszukają kGońca CZbaGwieCnia.

6.SCkarb otwiaerają, ddary dCawają, Ca GkoCmu?
CWielcy króFlowie, dmożni paGnowie CDzieGciąCtku.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 14 głosów
anonim