0
0

Pójdźmy wszyscy do stajenki Kolędy

Gjdźmy Cwszyscy Gdo  Cstajenki, G do JeCzusa   G i  C Panienki,
PoawitajDmy GMaleńekiego Di Maryję,G Matkę hJego,
PoawitajDmy GMaleńekiego Di Maryję,G Matkę Jego.


Witaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.


Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

Spraw to Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie,
Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy,
Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy.

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem,
Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie,
Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie.

O, szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie?
Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali,
Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.

O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo?
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo?


Przez pustynię trzej królowie pędzą poznać Dziecko w żłobie,
Mieli z sobą darów tyle, na ostatnią wpadli chwilę,
Mieli z sobą darów tyle, na ostatnią wpadli chwilę.*


( D )

Djdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
PoewitajAmy MaleńDkiego hi MaryjAę, Matkę JegoD,     D7  
PoewitajAmy MaleńDkiego hi MaryjAę, Matkę JegoD.

WDitaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany,
Ode prorokAów ogłDoszony,h od narAodów upragnDiony,   D7  
Ode prorokAów ogłDoszony,h od narAodów upragniDony.

WDitaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coeś się narAodził Dtej nocy,h byś naAs wyrwał z czarta mDocy,   D7  
Coeś się narAodził Dtej nocy,h byś naAs wyrwał z czarta mDocy.

SpraDw to Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie,
Nieech miłoścAią odwdDzięczamy hmiłośćA, której doznawamDy,   D7  
Nieech miłośAcią odwdDzięczamy hmiłośćA, której doznawamDy.


Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem,
Raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie,
Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie.

O, szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie?
Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali,
Czego ojcowie żądali, byście pierwsi oglądali.

O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo?
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,i wyniszczesz swoje Bóśtwo?

PrzDez pustynię trzej królowie pędzą poznać Dziecko w żłobie,
Mieeli z sobąA darówD tyle, nha ostatAnia wpadli chwilDę,     D7  
Mieeli z sobąA darówD tyle, nha ostaAtnia wpadli chwiDlę.*

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 2 głosy
anonim