0
0

Przybieżeli do Betlejem Kolędy

PrzCybieżeli do Betlejem pCastFerzCe,
Grając skocznie Dzieciąteczku nCa lFirzCe.
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

COddawali swe ukłony w pCokForzCe
Tobie z serca ochotnego, Co BFCe!
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

CAnioł Pański sam ogłosił tCe dzFiwCy,
Których oni nie słyszeli, jCak żFywCi.
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

DzCiwili się napowietrznej mCuzFycCe,
i myśleli: „Co to będzie zCa DziFeciCę?”
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

KCtóremu się wół i osioł kłCaniFajCą,
Trzej królowie podarunki CoddFajCą?
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

CI Anieli gromadą pCilnFujCą.
Panna Przeczysta z Józefem piCastFujCą?
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

PCoznali Go Mesyaszem byCć pFrawCym
Narodzonym dzisiaj Panem łCaskFawCym.
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2

MCy go także Bogiem, Zbawcą jCuż znFamCy,
I z całego serca wszyscy kCochFamCy.
ChwCała na wAysokości, chwdała na wG7ysokości,  |
CA pFokCój nCa zGiemCi.                          | x2Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 9 głosów
anonim