0
0

Litania do św Grety Martin Lechowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę wirejq
    1 ulubiony
1.
GO tlDen w powGieDtrGzu
Który skCończy sieę już zDa lat D12
Bo drGzew jest za mDało, a lGudzi za dDużo, Ga oddychać mDuszą, więc wszCyscy siDę uGduDszGą

2.
GO lDód GrenGlaDndGii
Co roztCopi sieę już zDa laDt 12
WGoda zalDeje drzGewa i lDudzi i wszCystkDo poGbrDudGzi

3.
GO dwutlDenek GDglGa
Który znCiszczy zieemię zDa lat D12
Bo tGak mówi nDauka, że jGak jest za ciDepło, to sGuszo-powDodzie, zwłGaszcza na zachDodzie, jGuż za 3 lData zCaczną kDoniec śGwiDatGa

4.
GO wDegetGarDiaGn
By przejCęli włeadzę zDa lat D12
ZGa morderstwo kDury, Gi morderstwo jDajka, Gi morderstwo krDowy, Gi morderstwo Dosła, niCechaj bDędzie cGDosGta

5.
GO wiDęcej jGacDhtGów
Na batCeriee słonDecznDe
GOne zastDąpią wiGelkie tankDowce, i trGansport kołDowy - bGardzo niezdrDowy, zGamiast Ryan DAirem pCodróżDuj rGowDerGem

6.
GO świDętą GwiDarGę
W przenajświCętszeą planDetDę
W kGapłanów naukDowców, mGisjonarzy GrDeenpeace, w kGościół ekolDogii, Gaby łaski pDełny, nCawrócDił niewiGerDnyGch

        GO prorokDini świeętej ekolCogii
        MGódl siDę zaG nDamGi

        GDo politDyków w eimię ekolCogii
        MGódl siDę zaG nDamGi

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
wirejq
wirejq
anonim