0
0

Psalm Apostolski Piotr Rubik

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Doorootaa
    1 ulubiony
d g/D (lub dsus4)
W Boga co Ojcem wszechmogącym
d g/D (lub dsus4)
W Boga co świata stworzycielem
dWiDiserzę
DisWiedrzę

i tu w przerwie jest g A7

d g/D (lub dsus4)
W Jezusa Syna jedynego
d g/D (lub dsus4)
Co począł z Ducha się świętego
dWiDiserzę
DisWiedrzę
F F4zw F
Że zrodził się z Maryi Panny
F F4zw F
I pod Piłatem umęczony
a d/A(lub asus4) a d/A(lub asus4) a
że zmarł na krzyżu powieszony
a d/A(lub asus4) a d/A(lub asus4) a
Przez swoich bliźnich umęczony
aWiBerzę
BWiAerzę
AWiDerzę

gZ g/Bnocyc bc/Esezsengnych składam pacierze
gO g/Bdar cnac/Esjwiękgszy - dar wielkiej wiary
gW Btoc cgo się nie da zważyć i zmierzyć
gZ BmicłoDści Boga - nie z bożej kary
Dgagcamg o wielki dar, błagam o wielki dar
cgagDamg o wielki dar wielkiej wiary
DgagFamB oB/F wielki dar, błagam o wielki dar
cgagDamg oA wielki dar wielkiej wiary


Że umarł i do piekieł zstąpił
I że zmartwychwstał dnia trzeciego
Wierzę
Wierzę
Że na niebiosa potem wstąpił
I zasiadł obok Ojca swego
Wierz?
Wierz?
Że po prawicy siedzi Ojca
Z Ojcem i Duchem światem rządzi
Powtórnie w chwale zejdzie z nieba
Żywych i zmarłych dni osądził
Wierzę
Wierzę
Wierzę ---- tak jak I zwrotka

dZ d/Fnocyg ig/B świdtów składam pacierze
dO d/Fdar gnag/Bjwiędkszy - dar wielkiej wiary
dW Ftog, dco się nie da zważyć i zmierzyć
dZ FprgagAnienia Boga - nie z bożej kary
Adaggamd o wielki dar, błagam o wielki dar
gdagAamd o wielki dar wielkiej wiary
AdagCamF o wielki dar, błagam o wielki dar
gdagAamd oH wielki dar wielkiej wiary

e a/e (lub asus4)
W ożywczą moc świętego Ducha
e a/e (lub asus4)
W powszechny kościół przenajświętszy
eWiFerzę
FWieerzę

przerwa: a H

e a/e (lub asus4)
W to, że raz jeszcze Bóg wysłucha
e a/e (lub asus4)
Grzesznika choćby był największy
eWiFerzę
FWieerzę

przerwa: a D

G G4zw G
Że będzie ciała zmartwychwstanie
G G4zw G
Po Bożym sądzie ostatecznym
h e/H(lub hsus4) h e/H(lub hsus4)
Że będzie grzechów odpuszczanie
h e/H(lub hsus4) h e/H(lub hsus4)
I że nadejdzie żywot wieczny
hWiCerzę
CWiHerzę
HWiEerzę

a a/C d d/Fa
Z nocy za oknem składam pacierze
a a/C d d/Fa
O dar największy - dar wielkiej wiary
aW Ctod, aco się nie da zważyć i zmierzyć
aZ CpodtrEzeby Boga - nie z bożej kary
Eaagdama o wielki dar, błagam o wielki dar
daagEama o wielki dar wielkiej wiary
EaagGamC o wielki dar, błagam o wielki dar
daagEama o wielki dar wielkiej wiary
FisBłaghame oh wielki dar, błagam o wielki dar
ehagFisam oh wielki dar wielkiej wiary
FisBłaghamA oD wielki dar, błagam o wielki dar
ehagFisam oh wielki dar wielkiej wiary


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
anonim