0
0

Dojrzałość w Chrystusie - Piosenka Roku OŻK 2020/2021 Ruch Światło-Życie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
    1 ulubiony
1.e Kiedy grzesząc błGądzę i w ciemnDości trwam
eTy jedyny, GPanie, drogę Aznasz.
hWeź moje żfisycie i Gpoprowadź Dmnie,
eBym w Duchu Świętym mGógł nowy narAodzić Dsię.


Ref. Daj mGi swego Ducha, Anapełnij mnie
TwojąG łaską, Panie. AAmen!
GW Twej miłości, Chryste, Adojrzewać chcę,
Tobie Gchwałę oAddać i Dcześć.


Daj mi eswegoD Ducha, nGapełnijA mnie
Twojąe łaską, DPanie. AAmen!
W Twej emiłości, DChryste, Gdojrzewać Achcę,
Tobie Gchwałę Aoddać i Dcześć.

2.e Moją drogę zGnaczysz światłemD Twoich słów
eI do syta Gkarmisz Ciałem Aswym.
hDarem wspfisólnoty umGacniasz mnie,D bym
eZ innymi wzrastać mógGł, kiedy braAkuje sDił.

Ref. Daj mGi swego Ducha, Anapełnij mnie
TwojąG łaską, Panie. AAmen!
GW Twej miłości, Chryste, Adojrzewać chcę,
Tobie Gchwałę oAddać i Dcześć.


Daj mi eswegoD Ducha, nGapełnijA mnie
Twojąe łaską, DPanie. AAmen!
W Twej emiłości, DChryste, Gdojrzewać Achcę,
Tobie Gchwałę Aoddać i Dcześć.

3.e Ty wyzwalasz Gradość i usuDwasz lęk,
eBym o Tobie śGwiadczył życiem Aswym.
hNa mojej fisdrodze spoGtykam TwójD krzyż,
ePrzez który uczysz mnGie dla inAnych dDarem być.Ref. Daj mGi swego Ducha, Anapełnij mnie
TwojąG łaską, Panie. AAmen!
GW Twej miłości, Chryste, Adojrzewać chcę,
Tobie Gchwałę oAddać i Dcześć.


Daj mi eswegoD Ducha, nGapełnijA mnie
Twojąe łaską, DPanie. AAmen!
W Twej emiłości, DChryste, Gdojrzewać Achcę,
Tobie Gchwałę Aoddać i Dcześć.


Coda: hKiedy niepAewność przysfisłania mi cEel
hNiech wola ATwa staje sfisię!    H 


Ref. Daj mi Eswego Ducha, fisnapełnij mnie
TwojąA łaską, Panie. AHmen!
W Twej miłEości, Chryste, fisdojrzewać chcę,
Tobie Achwałę Hoddać i Ecześć.

 Daj miE swego Ducha,fis napełnij mnie
TwojąA łaską, Panie. AHmen!
W Twej miłEości, Chryste, fisdojrzewać chcę,
Tobie Achwałę Hoddać i Ecześć.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim