0
0

Kościół Naszym domem- Piosenka Roku OŻK 2012/2013 Ruch Światło-Życie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja c
1. Kc ościele, BDrogo Wspólc noty,
GisDomie Diswszystkich wieGisrzących w JeBzusa,
c KrólestwoB błogosłaGiswionych
f Dis Gis B4-3
Przez wieki niezmiennie na Skale stojące.
c Kościele, BŚwiatło życ jących
DoAmie, Disktóry jest Giszawsze otBwarty.
Nac dziejo kBażdej tęsGisknoty
f Dis Gis B4-3
Cierpliwie milczącej za Bogiem żyjącym

Ref. WDisstań – podB/Dnieś się już, cc hodź!
g Gis f B4-3
Znowu nadszedł czas, wołamy: „Królestwo nadchodzi”
PDisrzyjdź, B/Dprzyjdź już, Panie c nasz
Żgeby całyGis świat uwieDisrzył, żeś jesGist NadBzieją! DisWstań.


2. Kc ościele, ŻyBcie prawc dziwe
GisDomie, gdzieDis każdy odGisnajdzie wspóBlnotę
c Zmęczonym tBrudem codGisziennym
f Dis Gis B4-3
Da pokarm niebieski – chleb życiodajny.
c Kościele, BBoży poc słańcze
Gisdomie moDisdlitwy i pGisieśni chwaBlebnych
c Razem wielBbimy JeGiszusa
f Dis Gis B4-3
Choć w domu jesteśmy do Domu zmierzamy

Ref. WDisstań – podB/Dnieś się już, cc hodź!
g Gis f B4-3
Znowu nadszedł czas, wołamy: „Królestwo nadchodzi”
PDisrzyjdź, B/Dprzyjdź już, Panie c nasz
Żgeby całyGis świat uwieDisrzył, żeś jesGist NadBzieją! DisWstań.

3. KGisiedy świata mrok,B znów wyważa drzwi
KG7iedy pozorniGise Ciebie nie ma
Wtfedy wspólny śpiew, Cisniszczy każde zło
Kobściół to jest nasz Cdom.


Ref. FWstań – C/Epodnieś się już, dchodź!
Zanowu nadszedł Bczas, wołgamy: „Królestwo nadCchodzi”
PFrzyjdź,C/E przyjdź już, Panied nasz
Żaeby cały Bświat Fuwierzył, żeś jesBt NadzieCją!  FWstań.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim