0
0

Narodzić się na nowo- piosenka roku OŻK 2013/2014 Ruch Światło-Życie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja F
1. CWiary namB trzeba i miłCości,F by Pana Cszukać nDawet noGcą,
    FW Nim zaczerpnąć mocy z Ewody i aDucha,
    OdFrzucić dserce z kamGienia.

Ref. CPotrzeba e7nam naBrodzić się na Gnowo,
        CBy światu nieść FEwangGelię,
        eAby nieśća światło Jezeusa Chrysatusa, FPana i ZdbawiGciela.
       Więc obudź asię i eruszaj, Fzawierz Mu swój Clos.
        Niech całyB świat usłyszy gSłowo,
        By nadrodzić się nGa nowo, na noCwo.

2. CGdy w naszej Bdrodze do wiecCzności
    FOświeci naCs światDłość niGebiańska,
    FChrystus poprowadzi nas dEalej do saiebie,
    UzFdrowi ndas ze śleGpoty.

Ref. CPotrzeba e7nam naBrodzić się na Gnowo,
        CBy światu nieść FEwangGelię,
        eAby nieśća światło Jezeusa Chrysatusa, FPana i ZdbawiGciela.
       Więc obudź asię i eruszaj, Fzawierz Mu swój Clos.
        Niech całyB świat usłyszy gSłowo,
        By nadrodzić się nGa nowo, na noCwo.


3.F Tak bowiem GBóg umiłaował ten Gświat, że SCyna Fswojego Gdał,
    By Fkażdy, kto w Niegoe wierazy, Fmiał życie wAieczne.

Ref. CPotrzeba e7nam naBrodzić się na Gnowo,
        CBy światu nieść FEwangGelię,
        eAby nieśća światło Jezeusa Chrysatusa, FPana i ZdbawiGciela.
       Więc obudź asię i eruszaj, Fzawierz Mu swój Clos.
        Niech całyB świat usłyszy gSłowo,
        By nadrodzić się nGa nowo, na noCwo.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim