0
0

Dziś Kościele Żyjącego Boga wstań- piosenka roku OŻK 2021/2022 Ruch Światło-Życie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
    1 ulubiony
1.JesteśmyD ludem naC7bytym cenną kHrwią,
W raedości Bogu oddajemy cAześć,
Gdy głoesimy Bożą wAielkość, maDjestat Jego iH7 moc,
To niszeczymy moc szaCtana na ZiemiA7 tej.
UwielDbiajmy Jego cC7hwałę, dzień po Hdniu
W raedości Bogu oddawajmy Acześć,
Gdy głoesimy Jego wAierność i DmiłosierdziaH7 dar,
To nisezczymy moc szatCana na ziemi FteD7j.

Ref. Dziś KośGciele Żyjąhcego Boga CwstaD7ń,
Bóg GKrólem hcałej Ziemi CjestD7
ŻadneG moce ni zwierzG7chności, nieC wzruszą nas nigdyA7 już,
Gdy staGjemy w jedD7ności, Gnikt nas już nie rozDdzieli,
Bo staCjemy arazem, Dgdzie naszGH7g.


2.OgłaDszamy mocomC7 zła na świeciHe tym,
Wasz eczas już kończy Asię,
Nasz eBóg dał nam zwAycięstwo i mDy Jego KościóH7ł dziś,
Nisezczymy moc szCatana na Ziemi A7tej.
Zatem cDały ludu C7Pana teraz wsHtań!
Uwieerz mocy słowa, które daje ABóg,
Bo szatean jest pAokonany i zasDtępy jego H7też,
Kiedy eKościół przyjCmuje BożąF mD7oc.

Ref. Dziś KośGciele Żyjąhcego Boga CwstaD7ń,
Bóg GKrólem hcałej Ziemi CjestD7
ŻadneG moce ni zwierzG7chności, nieC wzruszą nas nigdyA7 już,
Gdy staGjemy w jedD7ności, Gnikt nas już nie rozDdzieli,
Bo staCjemy arazem, Dgdzie naszGH7g.


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim