0
0

W mocy Ducha Świętego- piosenka roku OŻK 2015/2016 Ruch Światło-Życie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany
    2 ulubione
1. Mhódl się w nas, jGak się modliłeś w ChrystDusiAe,
Łhącząc ze fissobą w prawdzeiwą wspólnhotAę,
BGyśmy jako dziheci JGedynego hOjcAa
WGołali do Nihego z prawdzGiwą ufnDo-Co-ścAią.

Ref.: DDuchu ŚwiGęty, zsDAp, dhaj nam swGoją mAoc!
TwGórz w nas jedność świhatła i życia, sprGawiaj jeedność wiCary i czAynu.
DDuchu ŚwiGęty, zsDAp, dhaj nam swGoją mAoc!
ChcGemy być świadkhami Chrystusa, wszGystkim leudziom niCeść Jego SłAowo.
Dhuchu Święty, zsFistąp, dGaj nam swAoją mhoc!


2. Świhatłem swym przenikGnij, uwolnij od lDękAu,
Phozwól nam fispoznać, co w neas jeszcze grzheszne trAwa.
GOdnów dziś sherca, bGądź nam źródłem whodAy
WGytryskujhącej ku żGyciu wiecznDe-Ce-mAu.


3. hUdziel nam dGarów do służby w KościDelAe,
Dlha budofiswania Króleestwa ChrysthusAa,
BGy świat cały phoznał rGadosną NowhinAę
GI w Twej mocy głhosił, że JGezus jest PDa-Ca-nAem!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 2 głosy
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim