0
0

Aniołom szepnij to Sanah

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Piotr B.
    708 ulubionych
[Zwrotka]
CIle ja bym Gdała, by wida zieć ciebie
Fznów
CIle niewypGowiedzianyca h mam w Fgłowie
słów
I czy nCie ziGmno, czya nie zimno ci
Ftam?
TaCk maGło dałea ś sobie Fszans
Już jCest po, wiGęc aniołoa m szepnij to
F
Że tęsknCi ktoś za dGotykiem twoich
a rąk F 
Że gCłodowałGeś za dnia a, ale dawałeś
ile siFę da
Już jFest po, wGięc aniołom Cszepnij to

[Zwrotka]
CCo mi tutGaj po tym, że a będę ciebie
Fchcieć
AC może niGebo chciaa ło cię bliFżej mieć
A teraCz ziGmno, zimnoa bez ciebFie tu
TaCk duGżo mogła am dać ciF słów
Ale już Cjest po, wGięc aniołom
szea pnij to F 
Że tęCskni ktoś Gza dotykia em twoich
Fk
Że gCłodowałGeś za dnia a, ale dawałeś
Ile sFię da
Już jFest po, wiGęc aniołom sCzepnij to[Zwrotka]
Jaa będę czeCkać
Nie bGój nie, nie Fbój nie
Jaa będę woCłać
WołGać cię, woFłać cię
Jaa będę pCrosić
By jeszFcze a raz
Za obaczyć twojGą twarz
Już jCest po, wiGęc aniołom a szepnij to
F
Że tęsknCi ktoś za dGotykiem twoich
a rąk F 
Że gCłodowałGeś za dniaa , ale dawałeś
ile siFę da
Już jeFst po, wiGęc aniołom Cszepnij to


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 152 głosy
anonim