0
0

Do * w sztambuch Sanah

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja E
    145 ulubionych

E cis H A x2


Ku różnym Estronom Aściągnęliśmy cisdłonie,
W różnych mieszHkały światach nasze Amyśli,
Oczy ku Eróżnej Awyglądały cisstronie,
Jakże, o Hluby, ku sobieśmy pArzyszli?


EJak gwiazdy, równe wielkością i kształtem,
cisDo przeciwnego wyrzucone biegu,
gisKiedy je niebo jednostajnym gwałtem
AWiecznie odtrąca od każdego brzegu,

EJak gwiazdy, równe wielkością i kształtem,
cisDo przeciwnego wyrzucone biegu,
gisKiedy je niebo jednostajnym gwałtem
AWiecznie odtrąca od każdego brzegu,


Wieczni wyEgnańcy z pAowszechnego cisświata,
Jestże to Hdla nich szkodą czy korAzyścią,
Że wstręt ku wEszystkimA znowu je pcisobrata
I że się Hmuszą kochać... nieAnawiścią?...


EJak gwiazdy, równe wielkością i kształtem,
cisDo przeciwnego wyrzucone biegu,
gisKiedy je niebo jednostajnym gwałtem
AWiecznie odtrąca od każdego brzegu,

EJak gwiazdy, równe wielkością i kształtem,
cisDo przeciwnego wyrzucone biegu,
gisKiedy je niebo jednostajnym gwałtem
AWiecznie odtrąca od każdego brzegu,

E cis H A x2


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 46 głosów
Kontrybucje:
antek j.
antek j.
anonim