0
0

Królowa Dram Sanah


a F C a F C

a Ja modliłFam się dCługo

Tylko
O ja edno
By przy sFobie kogoś mCieć
a Czemu dzFisiaj tu tak pCusto

Smutno
Poa nuro
Czy nie tFak coś ze mną Cjest


a Mówią Fo mnie raczej zCdolna

Mądra
Skra omna
A ja wFątpię czy tak Cjest
a Dzisiaj czFuję się niechciCana

Sama
Sa anah
Czy ktoś tFaką zechce mnCie


a  F  C O nie
a  F  C Czy rozkręcę się
a  F  C  I poniesie mna ie
Poniesie mFnie
Poniesie Cmnie


A póki a co dziwi mnie to
Że lubię me Głzy

Bo taki mam styl
Przecież i d tak czaru mi brak
A na drugie Fmam

Królowa dram
A póki a co dziwi mnie to
Że mimo tych Głez

Dobrze mi jest
Przecież i d tak czaru mi brak
A na drugie Fmam

Królowa dram
Królowa a dram

F C


a Inne pFatrzą się tak piCęknie

Namiętnie
Pona ętnie
Ja w podłFogę wbijam wzrCok
a Chodzą jFak w zwolnionym tCempie

Tak pewnie
Zwia ewnie
U mnie wciFąż nieśmiały krCok


a  F  C O nie
a  F  C Czy rozkręcę się
a  F  C  I poniesie mna ie
Poniesie mFnie
PoniesieC mnie


A póki a co dziwi mnie to
Że lubię me Głzy

Bo taki mam styl
Przecież i d tak czaru mi brak
A na drugie Fmam

Królowa dram
A póki a co dziwi mnie to
Że mimo tych Głez

Dobrze mi jest
Przecież i d tak czaru mi brak
A na drugie Fmam

Królowa dram
Królowa da ram
G  Królowd a dram


F  Tak na drugie ma am
G  Królowd a dram  F 


Ja modliłam się dłCugo

Tylko
O jFedno
By przy sobie kogoś ma ieć

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 98 głosów
anonim