0
0

Sama Sanah

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja a
    49 ulubionych
CCisza dała w kość
Cza uję jak bd oli
CChyba mam już dość
Zma ywam się pd owoli
CCzemu nagle ktoś
Pa atrzy na mnie d wilkiem?
GCdy nie widać mnie
Boa  przemykam chyłkiem
DlCa mej matuli to szok
a wi mi, że to jest d błąd (No nie wiem)
AC moi bracia u drzwi
Nia e widzą, że ufamd ci (Jak głupia)
DokCąd ty uciekasz mi?
Prza ecież ja nie mam już d sił (Szkoda)
A sCzkoda, a a szkoda
OnC o pięknych oczEach, to a nie moja d liga
A Cja niczyja, wa szystko moja wd ina
GoodCbye, przyjacEiele, ua ps, ich tutaj nd ie ma
ToC nic nie zmieEnia, a idę całkiem samd
Saa ma, sama, sEama (Please)
Sa ama, sama, sd ama (Zostań)
Saa ma, sama, sEama (Please)
Saa ma, sama, d sama (Zostań)
ZaCplątałam swą
Cza erwoną wsd tążeczkę
IC gałęzi gąszcz
Mna ie wypuścić nied chce
PrCzez ich liści szum
Kra ęci mi się w d głowie
GdCy odejdę, czy
Kta oś się o tymd dowie?
DlCa mej matuli to szok
a wi mi, że to jest d błąd (No nie wiem)
A Cmoi bracia u drzwi
Nia e widzą, że ufam d ci (Jak głupia)
DoCkąd ty uciekasz mi?
Pra zecież ja nie mam już d sił (A szkoda)
A Cszkoda, a a szkoda
OCn o pięknych Eoczach, a to nie moja ld iga
AC ja niczyjaa , wszystko mojad wina
GoCodbye, przEyjaciele, a ups, ich tutaj nd ie ma
To Cnic nie zEmienia, idęa całkiem sd ama
Sa ama, sama, saEma (Please)
Sa ama, sama, sd ama (Zostań)
Sa ama, sama, sEama (Please)
Saa ma, sama, sd ama (Zostań)
DlCa mej matuli to szok
a wi mi, że tod jest błąd
A Cmoi bracia u drzwi
Nia e widzą, że ufamd ci (Nie mam sił)
DoCkąd ty uciekasz mi?
Pra zecież ja nie mam jud ż sił (A szkoda)
A Cszkoda (A szkoda), a a szkoda
OnC o pięknych Eoczach (On), a to nie moja lid ga (Nie moja)
A jCa niczyja a, wszystko mojad wina
GooCdbye, przyjaEciele, ups, ica h tutaj nie md
TCo nic nieE zmienia, a idę całkiem d sama
Sa ama, sama, sEama (Please)
Saa ma, sama, sd ama (Zostań)
Saa ma, sama, saEma (Please)
Saa ma, sama, sad ma (Zostań)
Saa ma, sama, saEma (Please)
Saa ma, sama, sd ama (Zostań)

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 12 głosów
anonim