0
0

Bankierzy Trio Gintrowski Kaczmarski Łapiński

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    3 ulubione
Szczęśliwi, nie szukamy Boga.              a
Dla nas jest tylko udziałowcem             a
Kantoru, który prosperuje;                 d a
Niech chroni nasze drzwi i okna            a
Od dżumy i religii obcej,                  a
Co każdy zysk dewaluuje.                   B E a

A będzie miał na swoją chwałę              h
Fundusze reprezentacyjne;                  h
Pasterze Jego będą syci.                   H0 h
Niech nam wybaczy grzechy małe,            g
Za wielkie niechaj skruchę przyjmie,       g
Bośmy bankierzy,                           f
Bośmy bankierzy,                           f/Gis
Bośmy bankierzy, a nie mnisi.              f/C f G

W skrzyniach mamy skarpety,                d a
A w skarpetach monety,                     d a
Co się mnożą w monetach oczu.              F e7 a
Serca kusi ochota,                         d a
By skorzystać ze złota,                    d a
Lecz niech toczy się, niech innych toczy,  d6/A Esus4 (E)
Niech innych toczy.                        E a

Jesteśmy wszak pośrednikami
Między zamiarem a stworzeniem,
Umożliwiamy czyn podjęty;
Nie dziw, że się zabezpieczamy,
Bo czymże jest doczesne mienie,
Jak nie nadzieją na procenty?

On nas rozumie – Bogacz Biały
Inwestujący stale w niebyt –
Kapitał w imię wyższej racji;
Ładnie by księgi wyglądały
Gdybyśmy chcieli ściągnąć kredyt
Od Jego dzieła
Od Jego dzieła
Od Jego dzieła pankreacji…

On bankrutem jest boskim.
Nie posiada ni wioski,
Z której mógłby się czysto wyliczyć.
Ale Jego agenci
Wiedzą jak się świat kręci
I jak wszystko zapłacić – niczym.
Zapłacić niczym.

Oby na zawsze miejsce znaleźć
Pomiędzy wiarą a rozumem,
Między ideą a towarem;
Bezpieczne to nie bywa wcale
W interes włożyć myśl i dumę,
By zamiast zysku – ponieść karę.

Dlatego mamy dwa oblicza:                  h
Metali chłód, krwi żywej trwogę,           h
(Chaosu Jego weksle – w skrzyni).          H0 h
I to jest cała tajemnica:                  g
Szczęśliwi – nie szukamy Boga,             g
Lecz wiemy, co                             f
Lecz wiemy, co                             f
Lecz wiemy, co On nam jest winien.         f G

Już Go mamy! Sakralny,                     d a
Ale niewypłacalny!                         d a
Kryzys pożarł gwarancję i sumę!            F e7 a
A On zsyła anioła                          dis b
I śmiertelny pot z czoła                   dis b
Wycieramy.                                 dis6/C
Jak błędny rachunek…                       F b dis (dis6 B)


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim