0
0

Portret zbiorowy w zabytkowym wnętrzu Trio Gintrowski Kaczmarski Łapiński

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    4 ulubione
Przay dębowym stole siadłszy bokiem
Waedle rangi, zBasług i uznaania
Spogląddamy w przyszłość czystym okiem
Kdogoś, kto nic nD0ie ma Edo dodania
Wszaak to myśmy zwyciężyli wreszcie
Chaoć w przegranych stBarciach życie zbiaegło
Oto mdamy dla was niepodległość!
Nie czekBajcie na nic więcej - bD0ierzcEie!

Jaęzyk nasz surowy, heumor praosty,
aosy nam hartBował ostrzał wraaży
Żdadnej Disnie lękdamy sDisię ripdosty
Z plebejskBością bardzo nam do twEarzay
W zabytkdowym wnętrzu, wśród sztandaarów
Atrybdutów odzyskanych - gaodni
PozuH0jemy - szczerzy i swobodni, szczH0erzy i swobodni
KondotiEerzy przFemienieni w PEanów

Laata wspólnej walki dobrze służą
Taym co w tryumfie nBie chcą zginąć maarnie
Kdażdy z nas o każdym wie zbyt dużo
dByśmy skłBócić mogli sEię bezkarnie
Kaoniec pozowFania! Stół nakrayty
Daość już głodu zFaznał bitny naaród
Ktdo nam Distu zarzduca bDisrak umidaru
Mdacie niepodlBegłość! EMy - profity

Zaadrżą okna Fod żołnierskiej piaeśni
Pao żołnierskiej zFadrżą od kościaelnej!
Pdana DisBoga mdy na pDisiersiach nideśli,
Żeby z wdaszych oczu zBetrzeć biEelmo!a 

Patrzcie! Krdew uderza nam do głaowy
Od sztanddarów całowania wrzaąca!
Patrzcie, jH0ak się tu popiersia strąca, jH0ak się tu popiersia strąca!
CEokół ma być przFecież nEarodowy!

Ksiaęgi się po kątach w stosy piętrzą
Ściaeka ślinny płByn po białej ściaanie
Gdzie za chwdilę tylko pozostanie
Nasz zbidorowy pBortret - w pEustym wnętrzu
w pEustym wnętrzu, w pEustym wnętrzu, w pEustym wnętrzu  a 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 2 głosy
anonim