0
0

Z pasa słuckiego pożytek Trio Gintrowski Kaczmarski Łapiński

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany
Człeowiek się staje bardziej lH7udzki, gCdy się przepasze pasem słH7uckim.
Ów słeuszną słynie w świecie słH7awą, że lCewą stronę ma – i pH7raweą.

Te sDame wzGory Di ozdGoby dwoDisty dGobór barw rH7ozdzieela:
TDą stroną nGa wierzch – znDak żałGoby, odwraotną zeasię – znak weH7selea.
KwiecDista jGest wymDowa strGoju, milczDącym mGówcą – szlH7achcic streojny:
Dni złotem brzGuch na czDas pokGoju, a kaarmazeynem – na czas wH7ojney.

C7 f C7 Cis C7 f

Pfas przypisuje jak proC7porzec, cCiszyni hetmanem, lub hołC7yszem:
Zfechcesz – poszarzy cię w pokC7orze, wzrośniesz – roCisziskrzy w słusznej pC7yszfe.
Gdy Diswobec wGisiary gDisnębi Gisżal win, Dispas słucki chGiswacko zeń wC7yzwfoli:
DisTak się oGiswiniesz – Disjużeś Giskalwin, na bopak włfożysz – toś kaC7tolfik!
PDisrzy tym niewGisielka jDisest to pGisraca, gdy zmDisienny Gishumor, mus, C7kaprys chfęci:
DisOt, parę Gisrazy się pDisoobrGisacasz – nawbet się w głfowie nie zakC7ręcfi!

Cis7 fis Cis7 D Cis7 fis

Gdy sfisłuckim pasem się przeCis7paszesz – w sDiłę słabości zmieniasz Cis7lasze.
Pas wsfiszelkich możliwości mCis7iarką: pDóki na brDis0zuchu
PAóki na brDis0zuchu, pAóki na brzuchu - łeb na kE7arkAu!Cis7     fis    Cis7    
PDóki na brzuchu – łeb naCis7 karkfisu! 

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim